Ідеологічний апарат держави

Політологічний словник

Ідеологічний апарат держави – термін, який став широко відомим завдяки Л. Альтюссеру і означає один із засобів, завдяки яким певний клас, велика соціальна група забезпечує своє владарювання. Основною функцією І. а. д., який включає також релігійні інституції, інститути освіти, засоби комунікації (особливо ЗМІ), профспілки, політичні партії тощо, є інкорпорування всіх класів суспільства у сферу тієї ідеології, яка власне є домінуючою.

Основи демократії: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Авт. кол.: М. Безсонова, О. Бірюков, С. Бондарук та ін. – К., 2002; Головатий М. Ф. Соціологія політики. – К., 2003; Гаджиев К. С. Политологическая наука. – М., 1997; Скрипнюк О. В. Соціальна, правова держава в Україні: проблеми теорії і практики. – К” 2000.

М. Головатий

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Ідеологічний апарат держави - Довідник з політології