Ідеологія економічна

Ідеологія економічна (від ідея та гр. logos – слово, поняття, вчення) – система економічних ідей, понять і теорій, в яких адекватно відображаються економічні інтереси і світогляд соціальних верств, класів, націй і народу, дається оцінка сучасної, минулої чи майбутньої економічної системи. Водночас ідеологія, а отже, й I. e. характеризується як певна сукупність поглядів, понять, концепцій, відірваних від реальності. Науковий характер I. e. залежить насамперед від змісту основних підсистем та елементів цілісної економічної системи, які є об’єктом

дослідження і щодо яких висловлюються економічні ідеї та обгрунтовуються поняття й теорії. Найповніше наукова сутність I. e. виявляється в аналізі матеріально-речового змісту економічної системи. Це зумовлено тим, що такий зміст найменше торкається інтересів основних класів, соціальних верств і груп, оскільки науковець відволікається (абстрагується) від суспільної форми системи – відносин економічної власності. З переходом до аналізу інших елементів економічної системи, зокрема організаційно-економічних відносин, зростають роль і значення інтересів окремих соціальних верств, класів, держав, що призводить
до посилення суб’єктивних недостовірних оцінок під час їх дослідження. Внаслідок цього посилюється відірваність окремих ідей, понять, концепцій від реалій дійсності. Негативний аспект I. e. особливо виявляється у процесі дослідження економічної власності, оскільки ця проблема безпосередньо зачіпає інтереси всіх економічних суб’єктів, соціальних верств, класів, націй, держав. У такому разі мета економічної теорії – передусім захист інтересів класу власників. Так, інструментальна функція економічної теорії, за словами Дж. Гелбрейта, “слугує не розумінню або удосконаленню економічної системи, а цілям тих, хто має владу в цій системі”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Ідеологія економічна - Економічний словник