Ідеологія національна

Ідеологія національна – система економічних, філософських, правових, політичних, моральних та ін. поглядів, які відображають світогляд та спільні і найважливіші для окремої нації інтереси в усіх сферах розвитку суспільства. Якщо держава служить інтересам окремого консервативного або реакційного класу еліти, як це спостерігається в Україні щодо кланово-кримінальної еліти, то ідеологія цього класу підміняє І. н. Така ідеологія перешкоджає соціально-економічному прогресу країни, сприяє духовному гнобленню трудящих. Важливим елементом І. н. є національна ідея.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Ідеологія національна - Економічний словник