Іменник. Прикметник

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

УРОК № 5

Тема. Іменник. Прикметник

Мета: повторити відоме учням про іменники й прикметники; формувати вміння школярів розпізнавати ці частини мови у реченнях, визначати їх граматичні ознаки, правильно писати відмінкові закінчення; виховувати любов до природи.

Обладнання: підручник.

ХІД УРОКУ

I. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ

ІІI. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Перевірка домашньої вправи.

2. Перевірочна бесіда.

– Що таке текст?

– Що таке тема?

– Що таке основна думка?

– З яких частин складається текст?

3. Усний переказ тексту.

Завдання: докладно переказати текст, опрацьований на минулому уроці (два учні).

4. Робота з повторення вивченого матеріалу.

Вправа 36.

Завдання: виразно прочитати текст.

Запитання до учнів

– Чому цей текст має таку назву?

– Як ставилися здавна до сонячних жучків?

– Яку користь приносять вони сільському господарству?

– Чому їх чисельність зменшується?

– Чи можна називати цих жучків “барометром чистого повітря”? Знайдіть у тексті слова на підтвердження вашої думки.

5. Робота за підручником.

Вправи 37, 39.

6. Гра “Склади слово”.

Завдання I: скласти за наведеним зразком із букв одного іменника інші іменники.

Наприклад: Соловейко – соло, коло, колесо.

Ластівка, пролісок, дзвіночки.

Завдання II: скласти нові слова з перших складів першого слова, других – другого, третіх – третього.

Вода, ворота, сторона – (ворона)

Горіх, корона, горобець – (горобець)

Хомут, голодний, відважний – (холодний)

Вибіг, засолений, козацький – (високий)

– Якими частинами мови є утворені слова?

7. Робота біля дошки і в зошитах.

Завдання: виписати із тексту вправи 36 три словосполучення іменник + прикметник. Визначити рід, число, відмінок прикметника.

– Чи мають ті самі рід, число і відмінок іменники?

– Про що це свідчить? (У словосполученні іменник + прикметник обидва слова вживаються в одному й тому ж роді, числі, відмінку.)

8. Робота за підручником.

Вправи 44, 46 (письмово).

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник, § 5, вправа 48.


Іменник. Прикметник - Плани-конспекти уроків по українській мові