ІМЕННИКИ-СИНОНІМИ, ІМЕННИКИ-АНТОНІМИ. БАГАТОЗНАЧНІ ІМЕННИКИ. ПРЯМЕ І ПЕРЕНОСНЕ ЗНАЧЕННЯ ІМЕННИКІВ

Мета: актуалізувати знання учнів про іменники-синоніми, іменники-антоніми, багатозначність окремих іменників, пряме й переносне значення слів; розвивати вміння вибирати з ряду синонімів ті іменники, що відповідають змісту висловлювання; збагачувати мовлення учнів; виховувати пильність у поводженні з вогнем.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

В путь щасливу і широку

Всіх виводить школа вас.

До уроку! До уроку!

В школі дзвоник кличе вас!

Поспішіть місця зайняти,

Час урок розпочинати.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ

ЗНАНЬ

1. Пояснювальний диктант

СІРНИКИ – НЕ ІГРАШКА!

Одного разу захотілося хлопчику погратися сірниками. Він запалив сірник і розгублено кинув його на підлогу. Почав горіти килим. З переляку хлопчик не знав, що робити. їдкий дим пішов з вікна. Це помітили сусіди. Вони поспішили на допомогу і викликали пожежників.

– Підкресліть іменники.

– Визначіть їх рід, число.

2. Гра “Допоможи Незнайкові”

– Виправте помилки і запишіть слова правильно.

Телифон, миханік, тилиграма, портред, окиан, в літку, допобачення, ширенга.

3. Вправа “Незакінчене речення”

День – ніч – це іменники

– … (антоніми).

Горизонт, виднокіл, обрій – це іменники – … (синоніми).

Ніс човна. Кирпатий ніс. Ніс – це… іменник. (Багатозначний іменник)

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ми будемо вчитися добирати іменники-антоніми, іменники-синоніми, поговоримо про багатозначність деяких іменників, будемо вчитися визначати пряме й переносне значення іменників, вводити його в словосполучення, речення.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Фронтальне виконання практичних завдань

Завдання 1

– До іменників вогонь, крик, гілка доберіть подані у дужках синоніми і запишіть їх. (Багаття, галас, галузка, ватра, вигук, вітка)

– Пригадаймо, що таке синоніми? (Синоніми – це слова, однакові або близькі за значенням, але різні за звучанням і написанням.)

– Яку роль відіграють у мовленні іменники-синоніми? (Вони дають можливість найточніше, найвиразніше і найвлучніше висловлювати свою думку)

Завдання 2

– Прочитайте прислів’я та приказки.

Вчення – світ, а невчення – тьма. Правда кривду переважить. Незнайко на печі лежить, а Знайко по дорозі біжить. Хто в темряву дивиться, той од світла кривиться. Праця людину годує, а лінь марнує.

– Випишіть парами іменники-антоніми.

– Визначте їх рід.

– Який ми можемо зробити висновок про роль антонімів у реченнях, прислів’ях? (Вони допомагають увиразнити мовлення, точно висловити свою думку або загострити увагу на чомусь особливому, дають можливість яскравіше виразити протилежні явища.)

Завдання 3

– Спишіть текст.

– Підкресліть слова, вжиті в переносному значенні.

Прийшла до беріз осінь. Принесла їм золоті стрічки. Вплели берези стрічки в зелені коси. Сміються сонячні зайчики, а берези сумують.

2. Фізкультхвилинка

Стали, діти, біля парт.

Кожен з вас здоров’я варт.

Піднімайте руки вгору,

Сонце сили додасть хворим.

Присідайте до землі,

Будуть сили немалі.

А тепер взялись за руки,

Хай покинуть слабкість й муки.

Нам же далі працювати,

То й здоров’я треба мати.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Самостійна робота

– Складіть і запишіть речення із поданими синонімами.

– Підкресліть головні та другорядні члени речення.

1-ша група: алмаз, діамант.

2-га група: ощадливість, бережливість.

3-тя група: шелест, шарудіння.

4-та група: зворушливий, розчулений.

2. Вибіркове списування

– Прочитайте речення.

– З поданих у дужках синонімів виберіть потрібне за змістом слово і запишіть із ним речення.

Переді мною розкинулось широке (лан, поле, нива). Я відчув (запахи, аромати, пахощі) стиглого жита. Весела пісня жайворонка линула у (височині, висоті, небесах).

3. Робота з іменниками, що звучать однаково, але мають різне значення

Робота за малюнками

– Дві лисички – тварини; лисички – гриби;

– сонечко – на небі; сонечко – комаха;

– коса – в дівчини; коса – знаряддя праці; коса на річці.

Косу дівчина плете,

На косі трава росте.

Пляж найкращий на косі,

Поки ще трава в росі.

Із косою йде на косу,

Хлопець той, що траву косить.

А. Свашенко

– У якому новому значенні вживаються тепер слова:

В автомобілі двірник – людина, яка прибирає;

Сумка, портфель дипломат – працівник посольства;

Комп’ютерний диск – автомобільний;

Тварина миша – комп’ютерна?

4. Творча робота

– Поєднайте слова перо, ключ, бік, лінійка з іншими словами таким чином, щоб показати їх багатозначність.

– Як слова стають багатозначними?

(Можна доповнювати існуючі слова новими значеннями.)

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

– Що повторили на уроці?

– Які цінні думки запам’ятали?

– Для чого потрібно вживати у мові іменники – синоніми, антоніми?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ІМЕННИКИ-СИНОНІМИ, ІМЕННИКИ-АНТОНІМИ. БАГАТОЗНАЧНІ ІМЕННИКИ. ПРЯМЕ І ПЕРЕНОСНЕ ЗНАЧЕННЯ ІМЕННИКІВ - Плани-конспекти уроків по українській мові