Індекс соціального розвитку комплексний

Індекс соціального розвитку комплексний – показник, який характеризує взаємодію соціальних, економічних і політичних факторів в економічному зростанні. Включає 16 найважливіших (9 соціальних і 7 економічних) взаємозалежних показників: очікувану тривалість життя при народженні; частку населення в містах з чисельністю понад 20 тис. жителів; щоденне душове вживання тваринних білків; частку населення з початковою і середньою освітою; рівень зайнятості за спеціальністю; середню населеність однієї кімнати; кількість газет на 1 тис. жителів; частку

економічно активного населення, яке має доступ до електрики, газу, чистої води; виробництво сільськогосподарської продукції у розрахунку на одного працівника чоловічої статі; частку дорослих чоловіків у сільськогосподарській робочій силі; душове вживання електроенергії, сталі, енергії в одиницях умовного палива; частку обробної промисловості у ВВП; зовнішньоторговий економічний оборот у розрахунку на душу населення в дол. США (в цінах 1960); частку працездатного населення країни, яке працює за наймом, у загальній чисельності зайнятих.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Індекс соціального розвитку комплексний - Економічний словник