Інфляція очікувана

Інфляція очікувана – передбачення можливого зростання цін у наступні кілька років (переважно до 5 років), що відбувається внаслідок кризи неплатежів у країнах, які переживають інфляцію, хибної політики центрального банку. Визначення показників такого зростання має велике практичне значення для встановлення відсоткової ставки, висунення профспілками вимог до уряду та підприємців про підвищення рівня номінальної заробітної плати (профспілки вимагають внесення до трудових угод поправок на подорожчання вартості життя, які автоматично коригують доходи працівників з урахуванням інфляції). Надаючи довготермінові позики, банк повинен враховувати можливе зростання цін як у наступному році, так і у віддаленішій перспективі, інакше встановлена відсоткова ставка буде нереальною. Тому реальну відсоткову ставку коригують (“дефлюють”) відповідно до рівня інфляції.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Інфляція очікувана - Економічний словник