Інформаційна незалежність

Інформаційна незалежність – найновіша форма незалежності країни, яка означає здатність держави на основі сучасних інформаційних технологій та виваженої інформаційної політики забезпечити організаціям, кожній особі отримання будь-якої інформації, накопиченої людством, а також контролювати інформаційний простір в інтересах народу. Україна значно відстає в розробці новітніх інформаційних технологій від розвинених країн світу. Водночас в Україні посилюється монополізація кланово-номенклатурною елітою інформаційного простору, що дедалі

більше унеможливлює отримання правдивої інформації населенням, істотно гальмує процес формування демократичної держави. Ще одним аспектом І. н. є зменшення частки російських видань, які реалізуються на її внутрішньому ринку, ідеологічної спрямованості інформації, що міститься у цих виданнях, насиченості українських телеканалів передачами іноземних компаній, в яких пропагується культ насильства, тощо. Крім того, важливою ознакою І. н. є наявність достатнього інформаційного простору в руках держави. Проте в Україні за режиму Л. Кучми І. н. значно послабилась (див. Інформаційна безпека; Мультимедіа).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Інформаційна незалежність - Економічний словник