Інформаційне суспільство

Інформаційне суспільство – найрозвиненіша за технологічним способом виробництва людська цивілізація, яка виникає внаслідок інформаційної революції й базується на інформаційній технології в інформатизації процесу праці усіх сфер та галузей економіки й управління, єдиній найновішій інтегрованій системі зв’язку. Вперше неминучість появи I. e. передбачив у 40-х XX ст. австралійський економіст К. Кларк. Наприкінці 50-х американський учений Ф. Махлуп висунув ідею про появу інформаційної економіки, в якій найважливішим товаром стане інформація.

У найрозвиненіших країнах світу I. e. виникло в середині 80-х і до середини 90-х XX ст. пройшло перший етап свого становлення. На основі цих революційних перетворень почався принципово новий етап в автоматизації фізичної та розумової праці, відбувається її інтелектуалізація, формування працівника якісно нового типу, що зумовлює поступові зміни в системі економічних, соціальних, правових, політичних, культурних та інших відносин. У сфері відносин економічної власності значна частка висококваліфікованих працівників стане певною мірою співвласником інформації (як нового об’єкта власності), засобів виробництва (через
процес придбання акцій і привласнення дивідендів), суб’єктом управління та ін. (див. Еволюція капіталістичної власності), що поглиблюватиме соціалізацію власності. Головним продуктом праці стане інформація, з’явиться можливість за допомогою комп’ютерів точно визначати витрати праці кожного працівника, відбудеться значне обмеження товарно-грошових відносин, зокрема відпаде потреба в грошах. У сфері соціальних відносин радикально зміниться соціальна структура суспільства: більшість працівників (майже 90%) буде зайнята у сфері інформації та послуг, виникнуть міста і села нового типу. З урахуванням відносин економічної власності, які виникнуть на основі інформаційних технологій, I. с. доцільніше назвати соціалістичним. На початку 2001 в Японії почав діяти Закон про формування інформаційного суспільства, на основі якого розроблена програма “Електронна Японія”. Основними умовами формування I. e. є: 1) досягнення загальної комп’ютерної грамотності і незалежності інформаційного обміну від місця проживання, фізичних і фінансових можливостей жителів; 2) формування різнобічної та ефективної економічної структури, що базується на вільній і чесній конкуренції на ринку комунікацій; 3) залучення обдарованих спеціалістів із інших країн та зосередження найпрогресивніших технологій.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Інформаційне суспільство - Економічний словник