Інформаційне суспільство

Політологічний словник

Інформаційне суспільство (від лат. information society) – своєрідний суспільний організм, що формується нині в багатьох розвинених країнах і в основі якого лежить раціональне використання інформатики та інформації в усіх основних сферах життя. За усіх позитивів, особливо для країн, які за рахунок інтенсивного розвитку і використання інформації фактично вступили у так звану інформаційну еру, І. с. має все ж і багато проблем, несе певні загрози, в тому числі – якщо не буде створено міжнародне інформаційне право – може

сприяти появі так званої інформаційної диктатури, розпалюванню інформаційних війн тощо. У зв’язку зі створенням І. с. з’явилася і І. с. теорія як футурологічний різновид доктрини “постіндустріального суспільства” (Д. Белл, О. Тоффлер, Є. Масуда та ін.). В основі такої теорії покладена думка, що сучасний науково-технічний перевороту продуктивних силах суспільства і матеріальних основах його життя приведе, мовляв, до глобальної інформатизації та комп’ютеризації суспільного життя, викличе необхідність створення планетарних інформаційно-технологічних систем. Згадана теорія має в собі частку технократичного
оптимізму, в ній майже не аналізуються соціально-культурні, політичні, правові, етичні передумови і підстави переходу від індустріального до інформаційного суспільства.

Соціальна філософія: Короткий енциклопедичний словник / Заг. ред. і уклад.: В. П. Андрущенко, M. І. Горлач – К.; Харків, 1997; Халипов В. Ф. Власть. Кратологический словарь. – М., 1997.

М. Головатий

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Інформаційне суспільство - Довідник з політології