ІНГІБІТОРИ

Екологія – охорона природи

ІНГІБІТОРИ – прир. і синтетичні речовини, здатні пригнічувати активність ферментів у живому організмі та в безклітинних системах. І. відрізняються за характером дії, специф. та ін. властивостями. Прир. І. відіграють важливу роль у пристосуванні організмів до умов життя. І. використовують для вивчення дії ферментів, встановлення природи їхніх функц. груп і ролі в обміні речовин. Застосування І. як пестицидів для боротьби зі шкідниками і бур’янами пов’язане з їхньою здатністю пригнічувати процеси, життєво важливі для цих організмів. Дія певних фарм. засобів і ліків також грунтується на сповільненні ферментативних реакцій.

У широкому розумінні термін І. застосовують для позначення речовин, які гальмують складні біол. процеси (напр., І. росту рослин) або хім. реакції (напр., І. корозії металів).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ІНГІБІТОРИ - Довідник з екології