Інші комбінації геометричних тіл

Геометрія

Комбінації геометричних тіл

Інші комбінації геометричних тіл

Конус є вписаним у циліндр (див. рисунок нижче), коли основа конуса збігається з нижньою основою циліндра, а вершина конуса – центр верхньої основи циліндра. Осі циліндра і конуса в цьому випадку збігаються.
Інші комбінації геометричних тіл
Циліндр, вписаний у конус (див. рисунок нижче), якщо нижня основа циліндра лежить на основі конуса, осі конуса та циліндра збігаються, верхня основа циліндра збігається з перерізом конуса площиною, паралельною основі,

на відстані, яка дорівнює висоті циліндра, від основи.
Інші комбінації геометричних тіл
Призмою, вписаною в циліндр (див. рисунок нижче), називається така призма, в якої площинами основ є площини основ циліндра, а бічними ребрами – твірні циліндра. Отже, висоти призми й циліндра збігаються, а основи призми є вписаними многокутниками для основ циліндра.
Інші комбінації геометричних тіл
Дотичною площиною до циліндра називається площина, яка проходить через твірну циліндра й перпендикулярна до площини осьового перерізу, що містить цю ­твірну.
Призмою, описаною навколо циліндра (див. рисунок нижче), називається
призма, в якої площинами основ є площини основ циліндра, а бічні грані дотикаються до циліндра.
Інші комбінації геометричних тіл
У цьому випадку основи призми є описаними многокутниками навколо основ циліндра, а висоти циліндра й призми збігаються.
Випадки “призма, вписана в конус”, “призма, описана навколо конуса” аналогічні комбінаціям “конус – циліндр”. Їм же аналогічні комбінації “циліндр – піраміда”.
Пірамідою, вписаною в конус, називається така піраміда, основою якої є многокутник, вписаний в коло основи конуса, а вершиною – вершина конуса. Бічні ребра піраміди, вписаної в конус, є твірними ­конуса.
Дотичною площиною до конуса називається площина, яка проходить через твірну конуса й перпендикулярна до площини осьового перерізу, проведеного через цю ­твірну.
Пірамідою, описаною навколо конуса (див. рисунок нижче), називається піраміда, в основі якої лежить многокутник, описаний навколо основи конуса, а вершина збігається з вершиною конуса.
Інші комбінації геометричних тіл
Площини бічних граней описаної піраміди є дотичними площинами до ко­нуса.
Многогранник називається Вписаним у кулю, якщо всі його вершини лежать на поверхні кулі. Многогранник називається ­Описаним навколо кулі, якщо всі його грані дотикаються до поверхні кулі.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Інші комбінації геометричних тіл - Довідник з геометрії