Інтеграція в європейську і світову транспортну систему

Загальний курс транспорту

РОЗДІЛ 2 ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ

2.2. КОНЦЕПЦІЯ РЕФОРМУВАННЯ ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Інтеграція в європейську і світову транспортну систему

Для забезпечення зовнішньоторговельних зв’язків та поетапної інтеграції України в європейську та світову транспортні системи необхідно:

– розширити та зміцнити співробітництво у рамках міжнародних транспортних організацій і у реалізації міждержавних угод в галузі транспорту;

– створити ефективну державну систему контролю за діяльністю транспортних підприємств і підприємців-громадян у сфері міжнародних перевезень на території України;

– здійснити необхідні заходи захисту і підтримки діяльності транспортних підприємств і підприємців-громадян на зовнішніх ринках у разі введення міжнародними організаціями та урядами окремих держав жорстких економічних, технічних та інших вимог щодо транспортної діяльності;

– коригувати стратегію розвитку міжнародних транспортних комунікацій у межах України відповідно до змін міжнародної транспортно-економічної кон’юнктури;

– гармонізувати нормативно-правову базу у сфері транспорту з відповідними міжнародно-правовими нормами;

– розробити і здійснити заходи щодо забезпечення техніко-технологічного зближення рухомого складу та транспортної мережі України з європейською транспортною системою;

– наблизити технічні, технологічні та екологічні стандарти і вимоги у сфері транспорту до європейських та поступово їх запровадити на вітчизняному ринку.

Інтеграційна політика входження України у спільний транспортний простір СНД здійснюється через:

– узгоджену тарифну політику;

– спільне використання та розвиток об’єктів транспортної інфраструктури країн СНД на основі спільного інвестування проектів;

– уніфікацію нормативно-правової бази у сфері транспорту;

– підготовку і впровадження у транспортних галузях країн СНД узгодженої науково-технічної політики;

– створення спільної системи науково-технічної та технологічної інформації у сфері транспорту;

– створення спільних підприємств;

– створення та запровадження узгодженого механізму входження у ринок транспортних засобів або виходу з нього;

– впровадження системи вантажопасажирських перевезень, руху транспортних засобів територіями країн – членів СНД без спеціальних дозволів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Інтеграція в європейську і світову транспортну систему - Загальний курс транспорту