Інтегрована капіталістична власність

Інтегрована капіталістична власність – процес переплетення, взаємопроникнення і зрощування власності міжнародних монополій (в т. ч. ТНК) інтегрованих країн, національних державно-монополістичних капіталів і власності наднаціональних органів в єдиний механізм з метою забезпечення розширеного відтворення продуктивних сил на інтернаціональній основі. І. к. в. є суспільною формою розвитку інтернаціоналізації продуктивних сил і техніко – економічних відносин (а в їх сукупності – технологічного способу виробництва) у межах регіональних

економічних об’єднань. Найрозвиненіша форма таких об’єднань – ЄС. Категорію І. к. в. вперше обгрунтовано 1973. її речовим змістом є: 1) активи ТНК і ТНБ країн Західної Європи, які зосередили свою діяльність у цьому регіоні світового господарства; 2) активи акціонерних підприємств змішаного типу, в яких держава і монополії (в т. ч. олігополії) окремих країн мають певну частку; 3) акумульовані наднаціональними органами кошти, що згодом спрямовуються на здійснення спільної аграрної, регіональної, соціальної, структурної політики та ін. В політекономічному аспекті суспільна форма І. к. в. – відносини економічної
власності між суб’єктами підприємницької діяльності країн ЄС, а також між державами, найманими працівниками з приводу привласнення засобів виробництва, робочої сили, об’єктів інтелектуальної власності, частки створеного національного доходу тощо в усіх сферах суспільного відтворення. Теоретичне вираження І. к. в. (речового змісту і суспільної форми) – інтернаціональний аспект кожної з відомих науці економічних категорій, що утворюють систему економічних категорій, якими є інтернаціональні вартість, ціна, витрати виробництва, робоча сила та ін. Теоретичним вираженням найглибшої внутрішньої сутності І. к. в. є інтернаціональний аспект дії економічних законів: інтернаціоналізації виробництва, закону інтернаціональної вартості, інтернаціональних форм закону нерівномірності економічного розвитку, законів інтернаціоналізації обігу, інтернаціональної концентрації виробництва та ін. Кожен з них об’єднує певну групу економічних категорій. Поглиблення економічної інтеграції, зокрема спільної структурної, податкової, валютної, амортизаційної політики, запровадження єдиної наднаціональної валюти актуалізуватиме проблему теоретичного обгрунтування інтернаціональних форм будь-якої економічної категорії, будь-якого економічного закону і формування відносно самостійної науки – політичної економії наднаціональної економічної системи і передусім глобальної економіки. Глибинною внутрішньою сутністю І. к. в. є суперечність між спільними інтересами найманих працівників інтегрованих країн та власниками інтернаціонального капіталу цих країн, яка за певних умов може набувати антагоністичних форм.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Інтегрована капіталістична власність - Економічний словник