Інтенсифікація праці

Інтенсифікація праці – підвищення ступеня напруженості живої праці протягом певного часу. Виявом І. п. є збільшення витрат фізичної, розумової, нервової енергії внаслідок зростання темпів праці, збільшення кількості водночас виконуваних функцій та обслуговуваних машин тощо. Стимулом для І. п. на капіталістичних підприємствах є створення найманим працівником певної вартості за коротший час або більшої вартості за той самий час. Це поліпшує коефіцієнти завантаження виробничих потужностей, прискорює оборот основного капіталу, скорочує

витрати на нього і сприяє зростанню норми й маси прибутку. Система машин за технологічного способу виробництва, що базувався на машинній праці, створювала примусовий ритм роботи, збільшувалася кількість обслуговуваних робітниками машин і механізмів тощо. Комп’ютерна автоматизація певною мірою посилює тенденцію до підкорення найманої праці капіталом, оскільки комп’ютери нерідко використовують для контролю за діями робітників, що означає комп’ютерний тейлоризм. Електронний контроль за процесом праці, її примусовий ритм породжують стан тривоги, депресію, роздратування і нерідко призводять до серцевих і
психічних захворювань. Перенапруження зору, головний біль, стомлюваність наявні й у роботі з дисплеями. Необхідність адаптації працівників до роботи з технікою, побоювання втратити роботу та інші фактори призводять до техностресу. На думку американських соціологів, втрати, пов’язані зі стресовими ситуаціями, становлять від 1 до 3% ВНП.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Інтенсифікація праці - Економічний словник