Інтернет у науці

Інтернет у науці – здатність новітньої інформаційної технології у формі “всесвітньої павутини” (www-World Wide Web) сприяти розвиткові наукових досліджень, передусім фундаментальних. Таке сприяння здійснюється шляхом активного наукового співробітництва і спілкування вчених різних країн завдяки електронній пошті, швидкого отримання інформації (насамперед через “мережні новини”) про вихід нових книг у різних країнах світу, організацію міжнародних конференцій і навіть найважливіших наукових доповідей (через електронну пошту); отримання гіпертекстових серверів або сторінок в інтернеті, тобто www-сторінок (на них зосереджуються результати наукових досліджень окремого вченого або наукового колективу, наукові публікації), що допомагає розробляти нові напрями наукових досліджень та їх форми; організації і проведення дистанційних експериментів на унікальному устаткуванні та ін. Все це дозволяє значно економити кошти і час окремого індивіда, наукового колективу, держави і суспільства.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Інтернет у науці - Економічний словник