Інтернет у підприємницькій діяльності

Інтернет у підприємницькій діяльності – здатність найновішої інформаційної технології у формі “всесвітньої павутини” сприяти розвитку підприємницької діяльності як у межах національних країн, так і світового господарства. Таке сприяння здійснюється шляхом використання електронної пошти для налагодження обміну інформацією у внутрішніх і зовнішніх зв’язках підприємств, фірм і компаній (в останньому випадку для зв’язку між філіями ТНК у багатьох країнах світу), зокрема для налагодження і реалізації наукових досліджень між

такими філіями, а також організації збуту товарів і послуг. Найбільш ефективно електронна пошта використовується при вивченні ринку, зокрема реклами товарів, збуту, відомостей про покупців, а також для реалізації товарів і послуг за допомогою електронних грошей (див. Гроші електронні). Так, на початку XXI ст. через інтернет реалізовано товарів більш ніж на 2 млрд. дол. На основі широкого використання інтернету створюються віртуальні підприємства (див. Підприємство віртуальне). Діяльність інтернету забезпечують комерційні підприємства (постачальники послуг). Цей ринок послуг на початку XXI ст. становив понад 10 млрд. дол.
У межах окремих підприємств, фірм і компаній використовуються локальні мережі інтернет – інтранет для обміну інформацією в комп’ютерних системах з метою кооперування окремих підрозділів для проведення НДДКР, внутріфірмового планування, реструктуризації підприємств тощо. Обсяги цього сектора комп’ютерних послуг становили на початку XXI ст. майже 15 млрд. дол. Важливе значення І. у п. д. має при наданні банківських електронних послуг – прийомі і видачі депозитів, виплаті заробітної плати, пенсій, оплаті рахунків та ін. Суттєвою перешкодою застосуванню електронних грошей у банківській сфері є комп’ютерний рекет (див. Комп’ютерна злочинність).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Інтернет у підприємницькій діяльності - Економічний словник