ІНТЕРСУБ’ЄКТИВНІСТЬ

Культурологічний словник

ІНТЕРСУБ’ЄКТИВНІСТЬ (від лат. між та люди) – специфічна, особлива спільність між суб’єктами дії, умов, одна із вад взаєморозуміння та взаємодії, сфера спільних для суб’єктів значень та смислів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ІНТЕРСУБ’ЄКТИВНІСТЬ - Культурологічний словник