Інтервенція

Політологічний словник

Інтервенція (пізньо лат. interventio – вторгнення, втручання) – насильницьке втручання однієї або кількох держав у справи іншої (інших) держав або у їх відносини з іншими державами. І. може бути спрямована проти територіальної цілісності держави, її політичної незалежності. Розрізняють 1.: збройну, економічну, дипломатичну.

Збройна І. називається ще агресією. Крім того, виокремлюють І.: індивідуальну і колективну (залежно від кількості її учасників); відкриту і приховану (замасковану). Міжнародне право забороняє І. у всіх її видах і формах. Статут ООН забороняє І. і розглядає її як міжнародне правопорушення і навіть як злочин.

Политология: Словарь-справочник / Василик М. А., М. С. Вершинин и др. – М., 2000; Даниленко В. И. Современный политологический словарь. – М., 2000.

М. Головатий

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Інтервенція - Довідник з політології