Інвестиційні цінні папери

Інвестиційні цінні папери – цінні папери (акції, облігації та ін.), які виступають засобом інвестування, засвідчують участь у власності і перебувають в обігу. Вкладення в І. ц. п. здійснюється з метою привласнення доходу, а також досягнення ліквідності, збереження коштів, мінімізації банківських ризиків та ін. Ринкова вартість банківського портфеля інвестицій коливається залежно від зміни відсоткових ставок. Банки намагаються підтримувати відповідну структуру строків погашення цінних паперів. Немало комерційних банків в інвестиційній

діяльності намагаються діяти так, щоб суттєва частка інвестиційного портфеля складалась з довготермінових зобов’язань, зрівноважених короткотерміновими цінними паперами, за наявності незначної кількості або навіть відсутності облігацій з середніми термінами. На регулювання портфеля інвестицій суттєво впливає те, що власники депозитів можуть вимагати від банків тримати певну кількість відповідних видів цінних паперів під забезпечення їхніх депозитів. Це зв’язує певну частину активів і, отже, знижує інвестиційні можливості банку.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Інвестиційні цінні папери - Економічний словник