Інвестиційні проекти

Інвестиційні проекти – конкретна форма та основні етапи підготовки і реалізації інвестицій. Такими етапами І. п. є: 1) попереднє техніко – економічне обгрунтування – поява ідеї поліпшення існуючого, виготовлення нового товару, що передбачає реконструкцію діючого або спорудження нового підприємства, а також попередні економічні розрахунки основних сторін проекту, його порівняння з іншими проектами; 2) підготовка комплексного техніко – економічного обгрунтування, яка охоплює розрахунок статутного фонду підприємства, собівартості

продукції, визначення можливого рівня цін, очікуваних прибутків, економічної ефективності, балансу доходів і витрат на час функціонування підприємства та ін.; 3) оцінка (експертиза) інвестиційного проекту (його вивчення, обговорення на рівні окремого підприємства і незалежними експертами, керівними органами, потенційними кредиторами та ін.); 4) прийняття проекту (його схвалення всіма зацікавленими сторонами); 5) реалізація проекту (будівництво певного об’єкта, спостереження і контроль за ним, внесення у разі потреби оперативних змін до нього); 6) експлуатація об’єкта і постійний аналіз його ефективності порівняно
з показниками техніко – економічного обгрунтування. Аналіз проекту в процесі його підготовки та реалізації здійснюють за такими основними напрямами: а) техніко – економічний – визначення найреальніших для його впровадження техніки і технології; б) маркетинговий – комплексна характеристика ринку збуту продукції та ринку закупівлі предметів праці й комплектуючих виробів, передусім цін на цих ринках; в) соціологічний – оцінка правового поля виданих розпоряджень, указів (“адміністративного середовища”), політичного клімату, соціальної обстановки та ін.; г) екологічний – комплексна оцінка негативного впливу підприємства (відділення, філіалу) на навколишнє середовище, з’ясування основних способів усунення або послаблення такого впливу; д) економічний – визначення ефективності виробництва і зіставлення витрат і результатів проекту.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Інвестиційні проекти - Економічний словник