Інвеститура уряду

Політологічний словник

Інвеститура уряду (лат. investio – одягаю, наділяю) – винесення парламентом (нижньою палатою) вотуму недовіри новосформованому уряду. Рішення про І. у. приймається парламентом абсолютною більшістю голосів на основі поданих формально призначених главою держави прем’єр-міністром складу уряду і програми його діяльності. І. у. відбувається в країнах з парламентарними та деякими змішаними формами державного правління. В одних країнах І. у. відбувається тільки у нижній палаті парламенту (Великобританія). У Бельгії,

Італії, Румунії довіру уряду має висловлювати кожна з палат. В Угорщині главу уряду обирає парламент за пропозицією президента, що означає і прийняття парламентом урядової програми. Тільки після І. у. відбувається остаточне призначення уряду актом глави держави і він вважається таким, що приступив до виконання своїх обов’язків.

Демидов А. И., Малько А. В. Политология в вопросах и ответах: Учеб.-метод, пособие. – М., 1998; Головатий М. Ф. Соціологія політики. – К., 2003; Політична система України: особливості становлення, тенденції розвитку / За ред. Ф. М. Рудича: Навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти. – К., 2002; Кислий Павло, Вайз Чайз. Становлення парламентаризму в Україні: На тлі світового досвіду. – К., 2000.

М. Головатий

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Інвеститура уряду - Довідник з політології