ІОННІ КРИСТАЛИ – КРИСТАЛИ

Хімія – універсальний довідник

БУДОВА РЕЧОВИНИ

КРИСТАЛИ

ІОННІ КРИСТАЛИ

Іонні кристали утворюються за рахунок електростатичної взаємодії протилежно заряджених іонів. Іонна модель кристала грунтується на тому, що енергетично найбільш вигідно, коли кожен іон оточений максимально можливою кількістю іонів із протилежним знаком. Співвідношення іонних радіусів для кристалів складу АВ визначає координаційні числа іонів.

Відношення іонних радіусів

Координаційні

числа катіона і аніона

Взаємна координація іонів у кристалі

0,73

8 : 8

Кубо-кубічна (рис. 14)

0,41 – 0,73

6 : 6

Октаедро-октаедрична (рис. 15)

0,22 – 0,41

4 : 4

Тетраедро-тетраедрична (рис. 16)

ІОННІ КРИСТАЛИ   КРИСТАЛИ

Рис. 14. Розташування восьми іонів Сs+(Сl-) навколо іонів Сl-(Сs+) у кристалі хлориду цезію, кристалічна гратка хлориду цезію СsСl.

ІОННІ КРИСТАЛИ   КРИСТАЛИ

Рис. 15. Розташування шести іонів Nа+(Сl-) навколо іонів Сl-(Nа+) у кристалі хлориду натрію і кристалічна гратка хлориду натрію NаСl.

src="/files1/image385_1.jpg" class=""/>

Рис. 16. Розташування чотирьох іонів Zn2+(S2-) навколо іонів S2-(Sn2+) у кристалі сульфіду цезію і кристалічна гратка сульфіду цезію ZnS.

Іонні кристалічні гратки мають солі і луги.

Внаслідок міцності іонного зв’язку кристалічні речовини з іонними гратками характеризуються високою температурою плавлення, твердістю.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ІОННІ КРИСТАЛИ – КРИСТАЛИ - Довідник з хімії
« 
 »