Іонний зв’язок

Тема 4

ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ

УРОК 57

Тема. Іонний зв’язок

Цілі уроку: розширити знання учнів про будову атомів металів і не – металів на прикладі утворення іонів; ознайомити учнів з механізмом утворення іонного зв’язку; розвивати навички складання електронних формул речовин.

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь і навичок.

Форми роботи: розповідь учителя, самостійна робота, групова робота.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця електронегативностей, схеми

будови молекули натрій хлориду.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Перевірка домашнього завдання.

Актуалізація опорних знань

На дошці виписані формули речовин.

HBr, N2, NH3, Н2O, Н2, NO2, O2, Р2O5, НI, Вr2

1. Виберіть із переліку:

Варіант І – речовини з ковалентним полярним зв’язком;

Варіант II – речовини з ковалентним неполярним зв’язком.

2. Укажіть, які електрони атомів Гідрогену і Брому беруть участь в утворенні хімічного зв’язку в молекулі НВr. Зобразіть електронну формулу цієї молекули.

3. Які електрони атомів Нітрогену й Фосфору беруть участь в утворенні хімічного зв’язку

з атомами Гідрогену? Скільки ковалентних зв’язків може утворити кожен із цих атомів.

4. Використовуючи значення електронегативностей, поясніть, у якому напрямку будуть зміщатися спільні електронні пари.

5. Який із хімічних зв’язків: H-Cl, H-Br, Н-І, Н-Р, H-S – є найбільш полярним? Скористаємося таблицею електронегативностей, знайдемо різницю електронегативностей атомів. Там, де ця різниця найбільша, зв’язок більш полярний.

6. Учні самостійно виконують завдання.

Оксиген утворює хімічні зв’язки з Літієм, Карбоном, Бором, Фосфором. Складіть молекулярні формули цих речовин, укажіть, використовуючи значення електронегативностей, який із цих зв’язків найбільш полярний, а який найменш полярний.

III. Вивчення нового матеріалу

Розглянемо процес утворення іонів на прикладі атомів Натрію і Хлору. Два учні на дошці зображають схему будови атомів Натрію і Хлору.

– Охарактеризуйте зовнішній енергетичний рівень цих атомів.

Натрій – зовнішній рівень незавершений, має один електрон, для перетворення цього рівня на завершений атом Натрію може віддати один електрон, при цьому він перетвориться на позитивний іон (катіон).

Хлор – зовнішній рівень незавершений, має сім електронів, для перетворення на завершений йому необхідно прийняти один електрон, у результаті атом Хлору перетвориться на негативний іон (аніон).

Такі іони мають завершений зовнішній енергетичний рівень. Між ними виникають сили притягання й утворюється хімічний зв’язок, що називається іонним. У цьому випадку спільна електронна пара переходить у володіння більш електронегативного атома (різниця в електронегативностях більш ніж 2).

Утворені сполуки мають іонний зв’язок (розглядаємо схему утворення іонного зв’язку між атомами Натрію і Хлору).

IV. Закріплення вмінь і навичок

1. Складіть схему утворення молекул Li, HF, F2. Визначте вид хімічного зв’язку в утворених молекулах.

2. Самостійна робота за варіантами з взаємоперевіркою

Варіант І

Завдання 1. Сульфур утворює хімічний зв’язок з атомами: Калій, Гідроген, Карбон. Який зі зв’язків буде найбільш полярним?

Завдання 2. Складіть схему утворення молекули: NaF, Н20. Укажіть вид хімічного зв’язку. Які електрони беруть участь в утворенні хімічного зв’язку в цих молекулах?

Варіант II

Завдання 1. Оксиген утворює хімічний зв’язок з атомами: Магній, Силіцій, Сульфур. Який зі зв’язків буде найбільш полярним?

Завдання 2. Складіть схему утворення молекули: LiCl, H2S. Укажіть вид хімічного зв’язку. Які електрони беруть участь в утворенні хімічного зв’язку в цих молекулах?

V. Підбиття підсумків уроку

Після виконання самостійної роботи обговорюємо результати, коригуємо відповіді учнів, акцентуємо увагу на типових помилках, аналізуємо недоліки, ще раз повторюємо ключові моменти досліджуваної теми.

1. Які види хімічного зв’язку ви знаєте?

2. Чи можна стверджувати, що ковалентний зв’язок виникає між атомами неметалів?

3. Чи можна стверджувати, що іонний зв’язок можливий лише між атомами металів і неметалів?

4. Чи можуть метали утворювати негативні іони?

5. Чи можуть неметали утворювати позитивні іони?

VI. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника і відповісти на запитання.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Іонний зв’язок - Плани-конспекти уроків по хімії