Істеблішмент

Політологічний словник

Істеблішмент (від англ. establishment – встановлення, установа) – суспільно-політичні кола, які здійснюють вплив на політичне, економічне, соціальне, духовне життя суспільства. Поняття І. багато в чому близьке до поняття політичної еліти, однак, на відміну від останнього, характеризується більшою термінологічною чіткістю, оскільки визначається через сукупність організаційних ознак. До складу І. входять керівники органів державної влади, лідери політичних партій, впливових громадських організацій, впливові регіональні

лідери. З іншого боку, поняття І. вужче за поняття політичного класу, оскільки репрезентує частину цього класу. Представники І. багато в чому формують суспільну думку з широкого кола актуальних проблем внутрішньополітичного та міжнародного розвитку. Водночас саме поняття І. безпосередньо пов’язано із становленням політичного класу, тобто верстви професійних державних управлінців та політичних діячів. Тому діяльність різних представників І. може бути оцінена якісно, а саме з точки зору ефективності здійснення політичного управління, реалізації актуальних завдань, які стоять перед країною. Сьогодні для
І. властива наявність не лише формальних зв’язків, які регламентують відносини між особами, що займають ті чи інші державні та політичні посади, а й сукупність неформальних ознак, зокрема корпоративна етика, мораль, навіть родинні зв’язки тощо. Однією з найсуттєвіших проблем перехідного періоду є становлення закритого від інших соціальних верств І., відсутність “соціального ліфта”, який став би джерелом інтелектуального поповнення існуючого І. Наслідками перетворення І. на закриту систему можуть стати не лише відсутність комунікації у суспільстві, а й деградація самого І., а також різке загострення соціального протистояння. Прискорення глобалізаційних процесів призвело до формування регіональних та світового І., до якого входять керівники держав, урядів, лідери світового бізнесу.

Приходько С. Політичні аспекти теорії еліти в українській суспільно-політичній думці XX ст. – К., 1999; Регіональні та національні еліти: хто формує політику: Матеріали Міжнар. наук, конф., Чернівці, 6-7 грудня 2001 р. – Чернівці, 2002; Якубовський О., Приходченко Л. Кадри, еліти, лідерство в державному управлінні. – Одеса, 2001.

Є. Перегуде

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Істеблішмент - Довідник з політології