Істон Девід

Політологічний словник

Істон Девід (нар. 1917) – американський політолог. Став відомим і популярним передусім у зв’язку з адаптацією і використанням принципів і методів системного аналізу до вивчення функціонування політичних систем, а також завдяки дослідженням феномену “політична соціалізація”. Політичну систему розглядав як таку, що повністю і динамічно змінюється і її існування залежить саме від цих змін, а також від взаємодії різних складових такої системи. За допомогою кібернетичних принципів вимірювання показників на “вході” і “виході” системи намагався прогнозувати розвиток політичних систем. На “вході” – це запити і потреби громадян, на “виході” – рішення і дії влади. Найвідоміші праці “Політична система” (1953), “Концептуальна структура для політичного аналізу” (1965), “Аналіз політичної структури” (1990).

Хто є хто в європейській та американській політичній науці: Малий політологічний словник. – Львів, 1997; Головатий М. Ф. Соціологія політики. – К., 2003.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Істон Девід - Довідник з політології