Історичний розвиток тваринного світу

Розділ 3. ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ

Тема 11. ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ

§ 57. Історичний розвиток тваринного світу

Уявіть, що за допомогою машини часу ви можете бути свідком розвитку життя на Землі протягом 3,6 млрд років.

Історичний розвиток організмів

Життя на Землі зародилося у вигляді найпростіших одноклітинних істот близько 3,6 млрд років тому. Вони зазнали на собі впливу навколишнього середовища. Ті, що могли пристосуватися, виживали й передавали спадкові ознаки нащадкам, а непристосовані гинули. Так протягом

мільйонів років живі організми повільно, але безупинно змінювалися. Такий процес поступового й необоротного розвитку живих організмів називають еволюцією. У результаті еволюції, що триває й нині, утворилося те різноманіття живих організмів, яке ми з вами вивчали.

Ери та періоди історичного розвитку Землі

На думку астрономів, Земля як космічне тіло утворилася близько 5 млрд років тому, і відтоді на ній відбувалися зміни. Цей час учені поділили на великі проміжки – ери, а ери – на періоди. Кожний такий проміжок характеризується певними геологічними, кліматичними умовами, їм відповідають певні типи рослинних

і тваринних угруповань. В історичному розвитку Землі розрізняють п’ять ер: архейська (найдавніша), протерозойська, палеозойська, мезозойська та кайнозойська (триває й нині).

Архейська ера

У цей час на Землі проходила активна вулканічна діяльність, завдяки якій спочатку з неорганічних речовин утворилися органічні, а потім і перші, дуже прості одноклітинні організми. Ця ера почалася близько 3,6 млрд років тому й тривала 1 млрд років.

Протерозойська ера

У цей період на Землі сформувалася атмосфера, що відрізнялася за хімічним складом від сучасної. У протерозої із примітивних одноклітинних сформувалися еукаріотичні одноклітинні, а потім і багатоклітинні рослинні й тваринні організми. Протерозойська ера настала слідом за архейською й тривала 2 млрд років (почалася 2,5 млрд років тому, закінчилася 0,6 млрд років тому).

Історичний розвиток тваринного світу

Тиранозавр був найстрашнішим хижаком з величезною пащею та гострими зубами

Історичний розвиток тваринного світу

Апатозавр – найкрупніший із викопних ящерів. Харчувався він виключно рослинною їжею

Палеозойська ера

Протягом цієї ери на Землі відбувалися потужні горотворчі процеси. Клімат був теплий і вологий. Активно відбувалася еволюція рослин: з’явилися мохи, плауни, хвощі, папороті й голонасінні рослини. Саме в цей період виростали рослини, з яких утворилося кам’яне вугілля. У цей час з’явилися всі типи тварин, крім птахіві ссавців. Живі організми не лише освоїли водне середовище, але й сушу. Палеозойська ера тривала 340 млн років (почалася 570 млн років тому й закінчилася 230 млн років тому).

Мезозойська ера

Ця ера характеризувалася пануванням серед рослин голонасінних рослин і папоротей, а серед тварин абсолютне панування належало плазунам. Плазуни мезозою освоїли всі середовища існування. У цей час з’являються види-гіганти, які назвали динозаврами, що в перекладі означає “страшні ящери”. Потім більшість видів мезозойських ящерів вимерли. Вчені-палеонтологи дотепер знаходять їхні кістки й відновлюють за ними вигляд цих дивних тварин.

Історичний розвиток тваринного світу

Історичний розвиток тваринного світу: від найпростіших організмів до приматів, зокрема людини

Історичний розвиток тваринного світу

Мезозойська ера породила найвигадливіші та найграндіозніші форми живих істот за всю історію планети

На початку мезозою з’явилися птахи, ссавці й покритонасінні рослини. У цю еру відбулося відкладення на дні морів та океанів численних черепашок форамініфер, з яких утворилися поклади крейди. Тривала еволюція комах і покритонасінних рослин, збільшувалася різноманітність ссавців і птахів. Мезозойська ера тривала 166 млн років (почалася 230 млн років тому, а закінчилася 66 млн років тому).

Кайнозойська ера

Це ера панування покритонасінних рослин, комах, птахів і ссавців. У кайнозойську еру спостерігалося значне похолодання, настання льодовикових періодів, потім потепління. Зі зміною клімату видозмінювався видовий склад рослин і тварин. Саме з кайнозойською ерою пов’язана поява людини та розвиток людського суспільства. Кайнозойська ера почалася 66 млн років тому і триває в наш час.

Запам’ятайте найважливіше

Життя на Землі зародилося близько 3,6 млрд років тому. Протягом мільйонів років живі організми повільно, але безупинно змінювалися в процесі еволюції. Весь час існування Землі вчені поділили на великі проміжки – ери, а ери – на періоди, які характеризуються певними геологічними, кліматичними умовами, що відповідають типам рослинних і тваринних угруповань. В історичному розвитку Землі розрізняють п’ять ер: архейська (найдавніша), протерозойська, палеозойська, мезозойська, кайнозойська (триває в наш час).

Україна. Охорона природи

Зоопарки України

У нашій країні більше десятка зоопарків, найкрупнішими з яких є Київський, Харківський, Миколаївський та Одеський. Тут можна побачити найрізноманітніших тварин з усіх континентів земної кулі – ссавців, птахів, рептилій, амфібій та риб. Зоопарки проводять велику наукову та науково-просвітницьку роботу, яка дуже важлива ще й тим, що ці заклади відкриті для відвідування протягом усього року.

Спершу зоопарки були місцем розваги городян, тож ці заклади прагнули поповнити свої колекції найдивовижнішими видами тварин. У сучасному світі статус зоопарку визначається не кількістю тварин, а накопиченням генофонду, умовами утримання та результатами розмноження тварин, а також його участю в міжнародних природоохоронних програмах. Враховуючи важливу роль зоопарків у збереженні рідкісних та зникаючих видів тварин, в Україні в 1983 році вони були включені до заповідного фонду держави.

Історичний розвиток тваринного світу

Наука та науковці

Пржевальський Микола Михайлович (1839-1888) – видатний російський мандрівник, географ, дослідник. Вперше дослідив основні риси природи внутрішніх областей Центральної Азії, відкрив гірські хребти, вивчив верхів’я річок Янцзи та Хуанхе. М. М. Пржевальський докладно описав не відомі до того часу науці рослини і тварин – коня, дикого верблюда тощо. На честь ученого описаний ним вид названий конем Пржевальського.

Історичний розвиток тваринного світу

Висновок

Отже ви перегорнули останню сторінку підручника з біологи для 8 класу. Хочеться подякувати вам, любі друзі, за спілкування, за вашу наполегливість, прагнення знань. Ви вивчали найменших у світі тварин, тіло яких складається з однієї клітини, найпростіших. Ви вивчали губок, тварин, які нездатні до руху і нагадують неживі об’єкти. Ви ознайомилися з безліччю багатоклітинних тварин, які населяють усі середовища існування: водне, наземно-повітряне, грунтове та у тілі інших організмів. Також ви дослідили роль тварин у природі та житті людини, про розвиток тваринного світу на Землі.

Сподіваємось, що, дізнавшись про будову, особливості життєдіяльності та поведінки представників тваринного світу, ви будете спостерігати, вивчати, досліджувати, охороняти природу, протягом усього життя, бо у вашому серці з’явилася любов до наших менших братів. Залишається побажати вам здоров’я, наснаги, цікавих вражень влітку. Щасти вам! До зустрічі у новому році!

Історичний розвиток тваринного світу

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Історичний розвиток тваринного світу - Біологія