Історія розвитку еволюційних ідей до Ч. Дарвіна – Еволюційне вчення – Розмноження та індивідуальний розвиток організмів

Біологія
Розмноження та індивідуальний розвиток організмів

Еволюційне вчення

Історія розвитку еволюційних ідей до Ч. Дарвіна

Шведський природодослідник К. Лінней (1707-1778) увійшов в історію науки як творець класифікації рослинного і тваринного світу. Лінней вважав усі живі організми постійними і незмінними, створеними Творцем.
Французький зоолог Ж. Б. Ламарк (1744-1829), в 1809 р. запропонував теорію еволюції, яка побудована на двох головних передумовах: внутрішнє прагнення організмів до самовдосконалення, закладене Творцем, і успадкування набутих ознак. Учений вважав, що вся різноманітність видів на Землі з’явилася завдяки тому, що Творцем були створені найпростіші одноклітинні організми і задана їх подальша градація (розвиток шляхом ускладнення). Пристосування видів до навколишніх умов є результатом діяльності або бездіяльності органів.
Історія розвитку еволюційних ідей до Ч. Дарвіна   Еволюційне вчення   Розмноження та індивідуальний розвиток організмів
К. Лінней
Історія розвитку еволюційних ідей до Ч. Дарвіна   Еволюційне вчення   Розмноження та індивідуальний розвиток організмів
Ж. Б. Ламарк
В основі виникнення нового виду, за Ламарком, лежать такі механізми: під впливом зовнішнього середовища відбуваються корисні для організму зміни; ці зміни успадковуються нащадками; діяльність або бездіяльність органів прискорює процес видоутворення; у складноорганізованих тварин вплив зовнішнього середовища опосередковується нервовою системою.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Історія розвитку еволюційних ідей до Ч. Дарвіна – Еволюційне вчення – Розмноження та індивідуальний розвиток організмів - Довідник з біології