ІЗОЛЯЦІЯ (У ПРИРОДІ)

Екологія – охорона природи

ІЗОЛЯЦІЯ (У ПРИРОДІ) – виникнення бар’єрів, які перешкоджають вільному схрещуванню організмів. 1) Процес роз’єднання двох або кількох особин одного виду. Стосується внутрішньовидових відносин, зменшуючи можливість схрещування особин даного виду; 2) роз’єднання флори і фауни суміжних геогр. зон, регіонів і обл., впливає на відносини між великою кількістю видів. І. відіграє важливу роль в істор. формуванні фаун і флор біогеогр. зон, підвищує видову і внутрішньовидову різноманітність форм. Розрізняють біол. і геогр. І. Біол. І. виникає в разі обмеження вільного схрещування між особинами різних популяцій, спричиненого екол. умовами (екол. І.) та зміною фізіол. і морфол. особливостей організмів (фізіол. І.). Біол. І. виникає також за наявності ворогів, конкурентів, за відсутності потрібних кормів тощо. Геогр. І. буває просторовою (територіальною) і виникає з різних причин у межах ареалу виду. Часто вона спричинена прир. (гори, пустелі тощо) або антроп. (шосе, газопровід) перешкодами.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ІЗОЛЯЦІЯ (У ПРИРОДІ) - Довідник з екології