Ізомерія – Алкани

КЛАСИ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

1 . Вуглеводні

Ізомерія

Окрім вуглеводнів з нерозгалуженим С-С-ланцюгом є і вуглеводні з розгалуженим С-С-ланцюгом. Чим більше число атомів Карбону в молекулі, тим більше може бути комбінацій розгалужень у карбоновому ланцюзі.

Приклад. Бутан, молекулярна формула С4Н10, має тільки два ізомери. У гексану, молекулярна формула С6Н14, існує вже 5 ізомерів, а в декану С10Н22 – уже 75 ізомерних молекул.

Щоб розрізняти ці сполуки за назвами, встановлені наступні правила – Правила номенклатури, розроблені Міжнародною Спілкою теоретичної та прикладної хімії (IUPAC):

Ізомерія   Алкани

Увага: розподіляючи за алфавітним порядком грецькі префікси (ди-, три – і т. д.) не враховуються.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Ізомерія – Алкани - Довідник з хімії