ІЗОМОРФІЗМ СИСТЕМ

Екологія – охорона природи

ІЗОМОРФІЗМ СИСТЕМ – відношення між об’єктами з однаковими, тотожними структурами. Розрізняють структ. і функц. І. с. Найчастіше цей термін використовують у системному аналізі та мат. моделюванні екосистем.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ІЗОМОРФІЗМ СИСТЕМ - Довідник з екології