Кальцій. Кальцій оксид і гідроксид. Солі Кальцію. Поняття про твердість води. Використання найважливіших сполук Кальцію

ІІ семестр

Тема 2. МЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ (13 годин)

УРОК 29

Тема уроку. Кальцій. Кальцій оксид і гідроксид. Солі Кальцію. Поняття про твердість води. Використання найважливіших сполук Кальцію

Цілі уроку: розширити знання учнів про метали на прикладі лужноземельних металів; вивчити властивості лужноземельних металів, їхніх сполук, способи одержання й застосування на прикладі Кальцію; продовжити формування вмінь і навичок складання рівнянь хімічних реакцій на прикладі властивостей Кальцію; показати зв’язок між

будовою, властивостями та застосуванням речовин на прикладі сполук Кальцію; ознайомити учнів з поняттям твердості води та способами її усунення.

Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь і навичок і творчого застосування їх на практиці.

Форми роботи: семінар, фронтальна робота.

Обладнання: періодична таблиця хімічних елементів, таблиця розчинності, колекція “Вапняки”.

Демонстрація 2. Взаємодія кальцій оксиду з водою та дослідження утвореного розчину фенолфталеїном.

Демонстрація 1. Горіння магнію.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Перевірка домашнього завдання, мотивація

навчальної діяльності

1. Порівняйте будову атомів К та Са.

2. Порівняйте фізичні властивості К та Са.

3. Як називаються елементи головної підгрупи ІІ групи? (Лужноземельні)

4. Назвіть найактивніший лужноземельний метал. Обгрунтуйте свій вибір.

5. Припустіть, який лужноземельний метал є найменш активним. (Пояснюємо, що Ве є амфотерним елементом.) розглянемо на прикладі Кальцію властивості лужноземельних металів, їх будову, способи одержання й галузі застосування.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Семінар за планом

1. Положення Кальцію в періодичній системі, будова його атома

Кальцій. Кальцій оксид і гідроксид. Солі Кальцію. Поняття про твердість води. Використання найважливіших сполук Кальцію

2. Фізичні властивості

Порівнюємо властивості за таблицею лужноземельних металів.

Mg

Ca

Sr

Ba

Ra

?, г/см3

1,74

1,55

2,63

3,76

6

Tпл, °С

650

842

770

969

727

Колір

Сріблясто-білий

Білий

Примітки

Вкривається оксидною плівкою

Твердий, на повітрі окислюється

3. Поширення в природі (~3 % маси)

Розглядаємо колекцію вапняків.

– Доломіт MgCО3 – CaCО3.

– Магнезит MgCО3.

– Вапняк, крейда, мармур CaCО3.

– Каїніт KCl – MgSО4 – 3H2О.

– Алебастр, палений гіпс (СaSО4)2 – H2О.

– Карналіт KCl – MgCl2 – 6H2О.

– Гіпс CaSО4 – 2H2О.

– Фосфорит Ca3 (PО4)2.

4. Способи одержання

Одержують електролізом розплаву CaCl2:

Кальцій. Кальцій оксид і гідроксид. Солі Кальцію. Поняття про твердість води. Використання найважливіших сполук Кальцію

5. Хімічні властивості Кальцію

1) Взаємодія з неметалами (учні по ланцюжку записують на дошці рівняння реакцій):

Ca + Cl2 =

Ca + H2 =

Ca + О2 =

Ca + S =

Ca + N2 =

2) Взаємодія з водою.

Демонстрація 2. Взаємодія кальцію з водою З холодною реагує повільно, з гарячою – швидко:

Ca + H2О = Ca(ОH)2 + H2

Дослідження розчину фенолфталеїном підтверджують лужне середовище розчину.

3) Взаємодія з кислотами:

Ca + 2HCl = CaCl2 + H2

Записати ОВР:

Кальцій. Кальцій оксид і гідроксид. Солі Кальцію. Поняття про твердість води. Використання найважливіших сполук Кальцію

4) Відновлює оксиди металів:

3Ca + Al2O3 = 3CaO + 2Al

6. Кальцій оксид

Кальцій оксид CaO, негашене вапно – біла, вогнестійка речовина, tпл = 2 600 °С.

Кальцій. Кальцій оксид і гідроксид. Солі Кальцію. Поняття про твердість води. Використання найважливіших сполук Кальцію

7. Кальцій гідроксид

Кальцій гідроксид Ca(OH)2, рихлий порошок, малорозчинний у воді, розчин має лужну реакцію. Вапняна вода – прозорий розчин Ca(ОH)2, використовується для виявлення СО2.

8. Солі Кальцію

Найбільше практичне значення мають:

– Крейда CaCО3.

– Гіпс Кальцій. Кальцій оксид і гідроксид. Солі Кальцію. Поняття про твердість води. Використання найважливіших сполук Кальцію

Кальцій. Кальцій оксид і гідроксид. Солі Кальцію. Поняття про твердість води. Використання найважливіших сполук Кальцію

Застосовується для дезінфекції:

Ca(ClO) + H2О + СО2 = CaCО3 + 2HClO

2HClO = 2HCl + O2

9. Твердість води

1) Тимчасова (карбонатна) твердість зумовлена наявністю гідрогенкарбонатів Кальцію й Магнію: Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2. Усувається шляхом кип’ятіння або з допомогою спеціальних добавок, що містять соду:

Кальцій. Кальцій оксид і гідроксид. Солі Кальцію. Поняття про твердість води. Використання найважливіших сполук Кальцію

2) Постійна твердість зумовлена наявністю інших розчинних солей Кальцію й Магнію, наприклад: CaSO4, MgSO4.

Усувається з допомогою розчинних карбонатів або фосфатів:

3CaSO4 + 2Na3PO4 = 3Na2SO4 + Ca3(PO4)2Кальцій. Кальцій оксид і гідроксид. Солі Кальцію. Поняття про твердість води. Використання найважливіших сполук Кальцію

10. Використання сполук Кальцію

IV. Закріплення вивченого матеріалу

Узагальнення вчителя, заповнення опорної схеми.

V. Тренувальні вправи

1. Складіть рівняння, що описують усунення твердості води, спричиненої магній гідрогенкарбонатом і магній сульфатом.

2. Легкі пористі бетони одержують шляхом взаємодії алюмінію з кальцій гідроксидом:

Ca(OH)2 + 2Al + 2H2O = Ca (H2AlO2) + H2Кальцій. Кальцій оксид і гідроксид. Солі Кальцію. Поняття про твердість води. Використання найважливіших сполук Кальцію

Водень спінює масу. Такий бетон використовується як тепло – та звукоізоляційний матеріал. Обчисліть маси кальцій гідроксиду й алюмінію, необхідні для одержання 560 л водню (н. у.).

3. Складіть рівняння реакцій за схемою:

Кальцій. Кальцій оксид і гідроксид. Солі Кальцію. Поняття про твердість води. Використання найважливіших сполук Кальцію

VI. Підбиття підсумків уроку, оцінювання роботи учнів

VII. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал параграфа, відповісти на запитання.

Випереджальні завдання

1. Положення Алюмінію в періодичній системі, будова атома.

2. Фізичні властивості алюмінію.

3. Природні сполуки Алюмінію.

4. Способи одержання алюмінію.

5. Хімічні властивості Алюмінію:

А) взаємодія з простими речовинами;

Б) взаємодія з кислотами й лугами.

6. Алюміній оксид, його амфотерні властивості.

7. Алюміній гідроксид, його амфотерні властивості.

8. Застосування Алюмінію, його сплавів та сполук.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Кальцій. Кальцій оксид і гідроксид. Солі Кальцію. Поняття про твердість води. Використання найважливіших сполук Кальцію - Плани-конспекти уроків по хімії