Кальцій – Металічні елементи головної підгрупи II групи

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

8. Металічні елементи та їхні сполуки. Метали

8.3. Металічні елементи головної підгрупи II групи1

8.3.5. Кальцій

Кальцій – 20-й елемент періодичної таблиці, заряд ядра – +20. Хімічний символ – Са. Відносна атомна маса – 40. Утворює просту речовину – сріблясто-білий метал кальцій. Виявляє валентність – II, ступінь окиснення – +2. Природний Кальцій – це суміш шести ізотопів: 40Са (96,97 %), 42Са, 43Са, 44Са, 46Са і радіоактивного

48Са.

Електронні формули:

Кальцій   Металічні елементи головної підгрупи II групи

Поширеність Кальцію в природі

Оскільки кальцій належить до активних металів, то в природі у вільному стані він не трапляється. Трапляється у вигляді мінералів (карбонатів, сульфатів). На Кальцій припадає 3,38 % маси земної кори (5-те місце після Оксигену, Силіцію, Алюмінію і Феруму). Найважливіші сполуки Кальцію: кальцит СаСO3 (саме з нього складається вапняк, крейда, мармур), доломіт СаСО3 – MgCO3; гіпс CaSO4 – 2Н2O, ангідрит CaSO4 (безводний кальцій сульфат; якщо додати до нього води, його об’єм збільшиться на 30 % і він поступово перетвориться на гіпс); у вигляді Са3(РO4)2входить

до складу фосфоритів, апатитів, фтороапатитів.

Сполуки Кальцію є також у рослинних та тваринних організмах, зокрема його багато в кістках і зубах. Мінеральна речовина кісток містить 80 % кальцій ортофосфату. Концентрація елемента в морській воді – 0,4 г/л. Сполуки Кальцію містяться і у прісних водах, зумовлюючи їхню твердість.

Фізичні властивості кальцію

Кальцій – сріблясто-білий метал, твердіший, ніж лужні метали, порівняно з ними має вищу температуру плавлення і кипіння.

Добування кальцію

Кальцій добувають:

1) електролізом розплаву СаСl2 за наявності CaF2, який знижує температуру плавлення:

Кальцій   Металічні елементи головної підгрупи II групи

2) алюмотермічним способом:

Кальцій   Металічні елементи головної підгрупи II групи

Хімічні властивості кальцію

Кальцій взаємодіє:

1) з неметалами:

– за нормальних умов реагує з киснем та галогенами:

Кальцій   Металічні елементи головної підгрупи II групи

– при нагріванні взаємодіє із сіркою, азотом, воднем, фосфором та вуглецем:

Кальцій   Металічні елементи головної підгрупи II групи

Усі одержані сполуки гідролізують (розкладаються водою):

Кальцій   Металічні елементи головної підгрупи II групи

2) з водою (з холодною – повільно, а з гарячою – доволі енергійно):

Кальцій   Металічні елементи головної підгрупи II групи

3) з кислотами:

Кальцій   Металічні елементи головної підгрупи II групи

4) при нагріванні відновлює менш активні метали з оксидів або галогенідів деяких металічних елементів:

Кальцій   Металічні елементи головної підгрупи II групи

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Кальцій – Металічні елементи головної підгрупи II групи - Довідник з хімії