КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 10 КЛАСІ

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 10 КЛАСІ

№ з/п

Дата

Зміст уроку

Примітки

ВСТУП

1

Мовлення як предмет стилістики й культури мовлення. Стилістика та її підрозділи: стилістика мови й стилістика мовлення, їх відмінність

2

Два рівні володіння мовою: мовлення правильне й комунікативно доцільне. Синоніміка й варіативність. Стилістична норма й стилістична помилка

3

Урок

розвитку комунікативних умінь № 1. Види мовленнєвої діяльності. Різновиди аудіювання й читання

4

Урок розвитку комунікативних умінь № 2. Складання діалогів відповідно до запропонованої ситуації

СТИЛІСТИКА МОВИ. КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ. СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ФОНЕТИКИ

5

Загальна характеристика звукового складу української мови. Стилістична роль звуковідтворення в художніх текстах

6

Норми вимови. Вимова голосних і приголосних звуків

7

Урок розвитку комунікативних умінь № 3. Усний докладний переказ

тексту художнього стилю з творчим завданням

8

Урок розвитку комунікативних умінь № 4. Письмовий докладний переказ тексту художнього стилю з творчим завданням

9

Вимова приголосних звуків. Милозвучність української мови – характерна ознака всіх її стилів

10

Орфоепічні норми – правильна вимова голосних і приголосних звуків, звукосполучень і наголосу в словах

11

Позначення на письмі голосних і приголосних звуків. Складні випадки правопису м’якого знака

12

Урок розвитку комунікативних умінь № 5. Виступ на зборах, семінарах (заздалегідь не підготовлений)

13

Позначення па письмі голосних і приголосних звуків. Складні випадки правопису апострофа

14

Складні випадки правопису м’якого знака й апострофа

15

Контрольна робота № 1 (контрольний тест)

16

Урок розвитку комунікативних умінь № 6. Виступ на зборах, семінарах (підготовлений)

17

Складні випадки правопису великої букви

18

Правопис слів із ненаголошеними голосними

19

Урок розвитку комунікативних умінь № 7. Контрольний докладний переказ тексту із творчим завданням

20

Урок розвитку комунікативних умінь № 8. Контрольний докладний переказ тексту із творчим завданням

21

Складні випадки правопису слів із ненаголошеними голосними

22

Правопис слів з подвоєнням і подовженням приголосних

23

Урок розвитку комунікативних умінь № 9. Складання діалогів – обговорення самостійно обраної теми

24

Правопис слів із спрощенням у групах приголосних

25

Складні випадки чергування голосних і приголосних звуків

26

Правопис слів іншомовного походження

27

Контрольна робота № 2 (контрольний тост)

СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ЛЕКСИКОЛОГІЇ І ФРАЗЕОЛОГІЇ

28

Слово та його лексичне значення

29

Урок розвитку комунікативних умінь № 10. Усний твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему (стаття в газету)

30

Урок розвитку комунікативних умінь № 11. Контрольний письмовий твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему (стаття в газету)

31

Стилістично нейтральна лексика. Емоційно й експресивно забарвлені засоби, що надають мовленню стильового відтінку

32

Контрольний диктант. Контрольне читання мовчки тексту публіцистичного стилю

33

Специфічно побутова лексика. Просторічні слова

34

Урок розвитку комунікативних умінь № 12. Конспект прочитаного (публіцистичної й науково-популярної статей)

35

Професійно-виробнича, наукова і ділова лексика

36

Урок розвитку комунікативних умінь № 13. Конспект прочитаного (художнього твору, публіцистичної й науково-популярної статей)

37

Урок розвитку комунікативних умінь № 14. Виступ проблемного характеру на літературну тему

38

Діалектні слова, сфери їх уживання та стилістичні особливості

39

Діалектні, застарілі слова, їх стилістичні функції

40

Урок розвитку комунікативних умінь № 15. Тематичні виписки, план (складний)

41

Запозичені слова, їх стилістичні функції

42

Неологізми, їх стилістичні функції

43

Контрольна робота № 3 (контрольний тест)

44

Лексико-стилістичні синоніми та їх види (контекстуальні синоніми, перифрази; переносне значення слів)

45

Урок розвитку комунікативних умінь № 16. Тези

46

Лексико-стилістичні синоніми та їх види (тропи)

47

Лексико-стилістичні синоніми та їх види. Тренувальні вправи

48

Урок розвитку комунікативних умінь № 17. Конспект як різновид стислого переказу висловлювань, що сприймаються на слух

49

Антоніми. Пароніми. Правильне використання в мовленні паронімів

50

Основні групи фразеологізмів

51

Урок розвитку комунікативних умінь № 18. Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням

52

Урок розвитку комунікативних умінь № 19. Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням

53

Багатозначність фразеологізмів

54

Урок розвитку комунікативних умінь № 20. Бібліографія. Анотація

55

Синонімія й антонімія фразеологізмів

56

Контрольна робота № 4 (контрольний тест)

СЛОВОТВОРЧІ ЗАСОБИ СТИЛІСТИКИ

57

Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів. Словотворчі норми

58

Урок розвитку комунікативних умінь № 21. Усний твір-відгук про твір мистецтва в публіцистичному стилі

59

Урок розвитку комунікативних умінь № 22. Письмовий твір – відгук про твір мистецтва в публіцистичному стилі

60

Стилістичне використання засобів словотвору

61

Урок розвитку комунікативних умінь № 23. Ділові папери. Звіт про виконану роботу

62

Урок розвитку комунікативних умінь № 24. Ділові папери. Субсидія, ваучер, приватизаційний сертифікат

63

Основні орфограми в коренях

64

Основні орфограми в префіксах

65

Урок розвитку комунікативних умінь № 25. Ділові папери. Фінансова ідентифікаційна картка, ідентифікаційний код (ознайомлення)

66

Основні орфограми в суфіксах

67

Основні орфограми в коренях, префіксах і суфіксах. Тренувальні вправи

68

Контрольний диктант. Контрольне аудіювання тексту науково-популярного стилю

69

Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого

70

Підбиття підсумків за рік

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 10 КЛАСІ - Плани-конспекти уроків по українській мові