КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 11 КЛАСІ. РІВЕНЬ СТАНДАРТУ

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 11 КЛАСІ. РІВЕНЬ СТАНДАРТУ

№ зп

Дата

Зміст уроку

Примітки

ВСТУП. ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ 3 СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ

1

Вступ. Українська мова у світі. Українська діаспора

2

Розвиток мовленнєвих умінь. Культура мовлення і комунікація. Поняття комунікації як діяльності учасників спілкування з мстою інформаційного обміну та взаємовпливу. Дотримання

ознак культури мовлення – важлива передумова ефективної комунікації. Усне й писемне ділове спілкування

3

Найважливіші відомості з синтаксису і пунктуації: словосполучення і речення, синтаксичні зв’язки в них. Класифікація речень за будовою. Стилістичні особливості простих і складних речень. Синтаксичні норми

4

Розвиток мовленнєвих умінь. Культура мовлення “і комунікація. Комунікація в діловій сфері. Етика професійного спілкування. Особистість і комунікативна діяльність. Комунікабельність як риса характеру людини

5

Орфографічно-пунктуаційний

практикум. Удосконалення правописної грамотності: правильне використання в писемному мовленні під час відтворення і створення висловлювань відомих орфограм і пунктограм

6-7

Розвиток мовленнєвих умінь. Контрольний переказ із творчим завданням

8

Розвиток мовленнєвих умінь. Культура мовлення і комунікація. Модель вербальної комунікації. Використання вербального й невербального коду в комунікації. Міжкультурна комунікація і професійна діяльність. Універсальне й національне в міжкультурній комунікації. Символіка в міжмовній комунікації

9

Особливості вживання в мовленні односкладних і двоскладних, поширених і непоширених, повних і неповних, ускладнених і неускладнених простих речень. Інтонування різних видів простих речень

10

Особливості вживання в мовленні різних видів складних речень. Інтонування різних видів складних речень. Синтаксичний аналіз

11

Розвиток мовленнєвих умінь. Читання текстів різних стилів, тинів, жанрів мовлення. Визначення пізнавальної цінності прочитаного

12

Основні пунктограми в простому і складному реченнях, у реченнях із прямою мовою та діалозі. Способи цитування. Пунктуаційний аналіз

13

Розвиток мовленнєвих умінь. Читання текстів різних стилів, типів, жанрів мовлення. Оцінка використаних автором мовних засобів, аналіз структури тексту

14

Орфографічно пунктуаційний практикум. Контрольний диктант (семестрова контрольна робота)

15

Розвиток мовленнєвих умінь. Основи риторики. Риторика як наука й мистецтво. Риторичні вимоги до мовця. Імідж оратора. Професійний імідж

16

Контрольна робота (тест). Контрольне читання мовчки

ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ 3 ЛІНГВІСТИКИ ТЕКСТУ І СТИЛІСТИКИ

17

Текст як середовище функціонування мовних одиниць. Основні ознаки тексту: зв’язність, комунікативність, членованість, інформативність. Текст у професійному спілкуванні

18

Розвиток мовленнєвих умінь. Основи риторики. Підготовка промови

19

Розвиток мовленнєвих умінь. Основи риторики. Підготовка промови

20

Розвиток мовленнєвих умінь. Говоріння. Письмо. Виступ на семінарах, зборах, конференціях. Конспект публічного виступу. Конспектування висловлювання, що сприймаються на слух

21

Розвиток мовленнєвих умінь. Основи риторики. Полеміка у професійному спілкуванні. Полемічні прийоми. Етика полемічної майстерності

22

Розвиток мовленнєвих умінь. Основи риторики. Полеміка у професійному спілкуванні. Полемічні прийоми. Етика полемічної майстерності

23

Орфографічно-пунктуаційний практикум. Удосконалення правописної грамотності: правильне використання в писемному мовленні під час відтворення і створення висловлювань відомих орфограм і пунктограм

24

Розвиток мовленнєвих умінь. Говоріння. Складання і розігрування діалогів до запропонованих ситуацій па професійну тему. Переговори

25

Розвиток мовленнєвих умінь. Контрольний твір на морально-етичну тему в жанрі статті

26

Зміст і будова тексту. Складне синтаксичне ціле. Актуальне членування речення. Способи зв’язку речень у тексті

27

Розвиток мовленнєвих умінь. Аудіювання текстів різних стилів, типів, жанрів мовлення, записаних на різних носіях інформації

28

Класифікація текстів за сферою використання, метою, структурними особливостями. Види текстів у діловому, професійному мовленні. Тексти різних стилів, типів, жанрів мовлення. Основні види переробки тексту

29

Розвиток мовленнєвих умінь. Ділові папери. Звіт про виконану роботу. Протокол. Витяг з протоколу

30

Розвиток мовленнєвих умінь. Аудіювання. Письмо. Аудіювання текстів різних стилів, типів, жанрів мовлення, записаних на різних носіях інформації. Відгук про телепередачу

31

Розвиток мовленнєвих умінь. Переклад текстів різних стилів, типів, жанрів. Синхронний переклад текстів на професійну тематику, сприйманих слухом

32

Контрольна робота (тест). Контрольне аудіювання

33

Розвиток мовленнєвих умінь. Говоріння. Переказ тексту на професійну тему із творчим завданням

34

Орфографічно-пунктуаційний практикум. Контрольний диктант (річна контрольна робота)

35

Повторення в кінці року

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 11 КЛАСІ. РІВЕНЬ СТАНДАРТУ - Плани-конспекти уроків по українській мові