КАНАДА

УРОК 42. КАНАДА

Навчальна мета: поглибити та систематизувати знання про країни Північної Америки, охарактеризувати ЕГП, природу та населення Канади, визначити особливості галузевої структури й територіальної організації господарства Канади; розвивати уміння самостійно складати комплексну характеристику країни, уміння порівнювати господарства країн.

Обладнання: політична карта Північної Америки, фізична карта Північної Америки, атласи, таблиці, діаграми, підручники.

Основні поняття: колонізація, інтеграція, економіко-географічне

положення, природні ресурси, густота населення, діаспора, трудові ресурси, імміграція, інвестиції, господарство, спеціалізація, експорт, імпорт.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Перевірка домашнього завдання

– Які чинники сприяли перетворенню США на економічний центр сучасного світу?

– Які основні ознаки галузевої структури промисловості США і розміщення її підприємств?

– Чим пояснюються структура експорту і імпорту США? Яку роль у зовнішньоекономічних відносинах країни відіграють ТНК?

– Які економічні райони виділяються на території

США? Чим обумовлене їх виділення?

– Як ви можете прокоментувати тезу “Примор’я – індустріальне серце США”?

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

Найтіснішими інтеграційними зв’язками зі США пов’язана Канада – друга країна у складі регіону Англо-Америка. Саме сусідство з США багато в чому визначає соціально-економічний розвиток Канади. Вздовж канадсько-американського кордону мешкає основна частина населення Канади, так само зосереджений основний промисловий потенціал країни. Сьогодні ми ознайомимося з національними особливостями Канади та з’ясуємо спільне і відмінне, що існує в господарствах двох сусідніх країн.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Освоєння та формування території Канади Виступи учнів з повідомленнями

2. “Візитна картка”

Офіційна назва – Канада. Площа – 9,97 млн. км2. Населення – 33,5 млн осіб (2009 р.). Столиця – Оттава. Високо економічно розвинена держава, країна “Великої сімки”. Державний устрій – країна у складі Співдружності, федеративна держава.

3. ЕГП

Завдання 1. За картами атласу охарактеризуйте ЕГП Канади.

Завдання 2. Порівняйте ЕГП Канади та США. Визначте ознаки схожості та відмінності. Зробіть висновок про більш сприятливе ЕГП однієї з країн.

4. Природні умови та ресурси

Завдання 3. За картами атласу коротко охарактеризуйте природні умови та ресурси Канади.

5. Населення

65 % щорічного приросту населення припадає на переселенців (природний приріст – 3 %о, сальдо міграції – 6 %о). Багатонаціональна країна.

Нерівномірне розміщення, 90 % жителів зосереджено в південній, прикордонній з США території, в районі Великих озер і долині річки Св. Лаврентія. Урбанізація 79 %. Міста -“мільйонери”: Торонто, Монреаль, Ванкувер. Рівень життя населення один з найвищих у світі. Трудові ресурси Канади характеризуються високим професійним рівнем.

6. Українська діаспора в Канаді

Виступи учнів з повідомленнями

Українська громада у Канаді налічує близько 1,5 млн. осіб (2008 р.), 97 % з них – це вихідці із Західної України.

7. Господарство

Залежність від іноземного капіталу, сировинна спрямованість економіки, значна частка (30 %) капіталовкладень державного сектору.

Виробляє 7 % світових обсягів сировинних товарів, Їх частка у світовому експорті сягає 17 %, (велика частина імпортується США). Промисловість характеризується високим технічним рівнем.

Завдання 4. За картами атласу і текстом параграфа схарактеризуйте галузі спеціалізації промисловості Канади. Заповніть таблицю.

Галузь спеціалізації

Основні райони/центри

Стисла характеристика

Електроенергетика, кольорова металургія, машинобудування, харчова промисловість. Висока концентрація виробництва, велике значення гірничодобувної, лісової та деревопереробної промисловості.

Завдання 5. Порівняйте галузеву структуру промисловості США і Канади. Які спільні та відмінні ознаки ви можете назвати?

Країна повністю забезпечує внутрішні потреби в основних видах продовольства і експортує майже половину продукції сільського господарства. Високий рівень механізації, концентрації виробництва, товарності, спеціалізації, продуктивності праці. Один з найбільших виробників і експортерів зернових, насамперед пшениці (15 % світового виробництва).

Розміщення транспортної мережі на території країни характеризується нерівномірністю.

8. Зовнішні економічні зв’язки

Особливістю експортної спеціалізації Канади є висока частка сировини, напівфабрикатів і продовольства.

V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Запитання для обговорення

– Які проблеми в Канаді можуть бути пов’язані з багатонаціональним складом її населення?

– Які головні особливості характеризують галузеву структуру канадської економіки?

– Чи можна стверджувати, що спеціалізації сільського господарства Канади, як і США властива зональність?

– За якими напрямами, на ваш погляд, може розвиватися співпраця Канади і України?

2. Завдання 6. Побудуйте схему зовнішніх економічних зв’язків Канади.

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

– Опрацювати § .

– Позначити на контурній карті великі промислові центри Канади та їх спеціалізацію.

– Порівняти машинобудування Канади та США. Результати оформіть у вигляді таблиці.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


КАНАДА - Плани-конспекти уроків по географії