Капітальні блага

Капітальні блага – термін для позначення матеріально-речових елементів продуктивного капіталу, до якого належать верстати, машини та інші елементи засобів виробництва. Ці товари використовуються для виробництва інших товарів, тобто продуктивно. На противагу їм, товари особистого споживання використовуються непродуктивно, тому їх називають споживчими благами. К. б. поділяють на товари тривалого (верстати, машини, будівлі тощо) і нетривалого (сировина, електроенергія, напівфабрикати) використання. Такий поділ у марксистській економічній літературі дістав назву “основного та оборотного капіталу”. Критерієм поділу на К. б. тривалого і нетривалого користування є довговічність речей, їх фізична нерухомість або рухомість. Вживання терміна “К. б.” некоректне, тому що матеріально-речові елементи продуктивного капіталу мають назву, яка відображає їх соціально-економічну природу – тобто блага, пов’язані з капіталом.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Капітальні блага - Економічний словник