Картельна ціна

Картельна ціна – форма монопольної ціни, яка встановлюється членами картелю на підставі спільної угоди з метою привласнення вищих прибутків. Частина членів картелю отримує монопольний прибуток, що визначається як різниця між витратами на виробництво товарів найбільш і найменш ефективних фірм – учасниць картелю. Спільна угода про ціни залежить від здатності досягати компромісів і кількості фірм, які входять до картелю. Один із бар’єрів для таємної угоди із встановлення К. ц. є визначення квот виробництва продукції. Найвідомішим і найуспішнішим міжнародним картелем наприкінці XX – на початку XXI ст. є ОПЕК.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Картельна ціна - Економічний словник