Картунов Олексій Васильович

Політологічний словник

Картунов Олексій Васильович (30.03.1940, с. Ново-Романівка Арзгірського р-ну Ставропольського краю Російської Федерації) – український історик – міжнародник, політолог та етнополітолог, кандидат історичних наук з 1976 р., доктор політичних наук з 1996 р., професор з 1998 р., академік Української Академії політичних наук з 1999 р. Закінчив у 1967 р. історичний факультет (відділення міжнародних відносин) Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. У 1967-1969 рр. працював науковим співробітником – консультантом відділу наукових зв’язків із зарубіжними організаціями Президії Академії наук України. У 1969-1977 рр. – аспірант, молодший науковий співробітник Інституту історії АН України. 1977-1987 рр. – старший викладач, доцент кафедри філософії Київського торговельно-економічного інституту. 1987-1991 рр. – доцент Інституту підвищення кваліфікації викладачів суспільних наук при Київському держуніверситеті ім. Т. Г. Шевченка. 1991- 1996 рр. – завідувач кафедри історії України та політології Донбаської державної машинобудівної академії. У 1996 р. захистив в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАЙ України докторську дисертацію “Західні етнонаціональні та етнополітичні концепції: теоретико-методологічний аналіз”. У 1996-2003 рр. – завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Університету економіки та права “КРОК”. З 2003 р. – завідувач кафедри міжнародної інформації цього ж Університету. Працював в університетах Великобританії, Польщі, Російської Федерації, США, ФРН, Чехії та інших держав.

Автор численних наукових публікацій українською, російською, англійською, німецькою та іншими мовами з проблем всесвітньої історії, політології, етнополітології. міжнародних відносин, методології наукових досліджень тощо. Основні праці: “Этнонациональные отношения в политической жизни общества” (1991); “Основы этнополитологии. Конспект лекций по спецкурсу” ;”Західні концепції етнічності та етнополітичних процесів” (1996); “Вступ до етнополітології” (1999) та ін. Співавтор праць: “Основы политологии”: Курс лекций (1991); “Етнонаціональний розвиток України. Терміни, визначення, персоналії” (1993); “Абетка етнополітолога” (1995); “Мала енциклопедія етнодержавознавства” (за ред. Ю. І. Римаренка) (1996); “Політологічний енциклопедичний словник” (1997); “Основи етнодержавознавства” (1997); “Націоналізм як суспільний феномен” (1997); “Міграційні процеси у сучасному світі” (за ред. Ю. І. Римаренка) (1998); “Нація і держава. Теоретико-методологічний та концептуальний аналіз” (1998); “Етнос. Нація. Держава: Україна в контексті світового етнодержавницького досвіду” (2000); “Енциклопедія етнокультурознавства” (2001); “Политическая конфликтология перед новыми вызовами” (2001); “Політологія” (за ред. Ю. Кулагіна, В. Полуріза) (2002) та ін.

І. Кресіна

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Картунов Олексій Васильович - Довідник з політології