Каса взаємної допомоги

Каса взаємної допомоги – громадська кредитна установа, в якій на добровільних засадах об’єднуються громадяни з метою надання взаємної матеріальної допомоги. Створюється при профспілкових організаціях, на підприємствах різних форм власності та ін. Кошти К. в. д. формуються за рахунок вступних і членських внесків, дотацій профспілок, пені за несвоєчасне повернення позичок та ін. Члени К. в. д. сплачують вступні й щомісячні внески, управління здійснюється загальними зборами, обраними правлінням та ревізійною комісією.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Каса взаємної допомоги - Економічний словник