Категорії фінансових засобів системи національних рахунків

Категорії фінансових засобів системи національних рахунків – класифікація фінансових ресурсів у формі активів і пасивів. Основні групи такої класифікації – валюта і переказні депозити, короткотермінові векселі та облігації, довготермінові облігації, комерційні кредити та аванси, короткотермінові позики, які не названі окремо, частка пайових внесків домашніх господарств у резервах страхових компаній та пенсійних фондів, звичайні акції акціонерних компаній, чиста сума пайових внесків підприємців у фондах нагромадження підприємств та компаній.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Категорії фінансових засобів системи національних рахунків - Економічний словник