Казначейські зобов’язання

Казначейські зобов’язання – державні цінні папери, які добровільно розміщують серед населення і які засвідчують внесення їх власниками грошових коштів до державного бюджету з метою отримання фіксованого грошового доходу впродовж усього терміну володіння цим зобов’язанням. Виплата доходу здійснюється щороку за купонами або у разі погашення зобов’язання нарахуванням відсотків до номіналу щорічних виплат. Розрізняють К. з. довго – (випускаються на 5 – 25 років), середньо – (від 1 до 5) і короткотермінові (до 1 року). У США випускають три категорії К. з.: 1) ринкові цінні папери (вільно продаються і купуються на ринку державних цінних паперів); 2) спеціальні випуски (не обертаються на ринку і розміщуються серед певних урядових установ, фондів); 3) зобов’язання неринкових випусків (за деякими винятками можуть достроково пред’являтися для погашення). Операції щодо підписки та первинного розподілу державних позик здійснюють федеральні резервні банки. Загалом на урядові організації і трастфонди, а також на федеральні резервні банки у США припадає майже половина цінних паперів держави. В Україні К. з. використовують у формі ОВДП.


Казначейські зобов’язання - Економічний словник