КІЛЬКІСТЬ І РОЗМІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

Розділ IV ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ

Тема 1 КІЛЬКІСТЬ І РОЗМІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ЗЕМЛІ

§59. КІЛЬКІСТЬ І РОЗМІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

– Чи знаєте ви, скільки людей живуть в Україні?

– Пригадайте з уроків історії, де на Землі виникли стародавні цивілізації.

СКІЛЬКИ ЛЮДЕЙ ЖИВУТЬ НА ЗЕМЛІ. Нині на Землі про­живає більш як 7 млрд осіб. Таку величезну кількість людей на­віть складно уявити. Якби їх усіх вишикувати пліч-о-пліч, то ця шеренга оперезала б Землю вздовж екватора більш як 100 разів!

Кількість населення на нашій планеті неперервно збіль­шується.

У далекому минулому, до нашої ери і на початку на­шої, вона зростала повільно. Пояснюється це тим, що людина надто залежала від природних умов, їй важко було долати епі­демії та голод. Швидке зростання кількості населення триває тільки останні 400 років, коли залежність людини від природи стала меншою. А з XX ст. кількість населення збільшується дуже стрімко: у 1975 р. – 4 млрд, у 1987 р. – 5 млрд, 1999 р. – 6 млрд, а в 2011 р. з’явився 7-мільярдний житель (мал. 277).

Кількість населення (осіб): світу – 7,2 млрд, України – 44,3 млн, Києва – 2,7 млн.

КІЛЬКІСТЬ І РОЗМІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

Мал. 277. Зростання кількості населення Землі

Найбільша

в світі країна за кількістю населення – Китай (близько 1,3 млрд осіб). За ним ідуть Індія (понад 1,2 млрд осіб), США (317 млн осіб).

Майже на 90 млн осіб щороку зростав населення. Щосекунди на світ з’являються 3 людини, щохвилини – 180, а за добу – 260 тис., що приблизно дорівнює кількості населення Тернополя. Щотижня на Землі додається ніби новий Харків або три таких міста, як Миколаїв, а що три роки – така країна, як США.

Основною причиною стрімкого зростання кількості насе­лення стало зниження смертності завдяки розвитку техніки і медицини.

Учені прогнозують, що кількість населення і надалі зрос­татиме. Тому людству важливо спрямовувати розвиток нате, щоб задовольнити потреби людей у продовольстві, освіті та охороні здоров’я, якості навколишнього середовища.

ЯК ЛЮДСТВО РОЗМІЩУЄТЬСЯ НА ЗЕМЛІ. Разом із зростанням кількості населення відбувалося швидке розселення його на земній кулі. Проте розселялися люди нерівномірно. Як ви знаєте, перші осередки людської цивілізації виникли в долинах річок або на рівнинах зі сприятливим кліматом – у долинах Інду, Тигру і Євфрату (Шумер, Ассирія, Вавилон), Нілу (Стародавній Єгипет), на рівнинах Китаю.

Нині, як і багато століть тому, природні умови визна­чають розміщення населення на Землі. Близько 70 % усіх людей проживають на 7 % поверхні суходолу. А 15 % суходолу з суворими природними умо­вами – це Антарктида, Гренландія, острови Північного Льодовитого океану – і тепер за­лишаються незаселеними. Малозаселеними є вологі екваторіальні ліси, пустелі, тундра, тайга, а також гори. Найбільш густонаселеними є рівнини помірного, субтропічного й субекваторіаль­ного поясів, узбережжя морів і океанів. У Північній півкулі живе значно більше людей, ніжу Південній.

В Азії в районах розвиненого землеробства густота населення подекуди сягає 2000 осіб на 1 км2, а в Європі й Північній Америці в розвинених промисло­вих районах – 1500 осіб на 1 км2.

КІЛЬКІСТЬ І РОЗМІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

Мал. 278. Розміщення населення на Землі

Формула обчислення густоти населення

КІЛЬКІСТЬ І РОЗМІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

ЩО ТАКЕ ГУСТОТА НАСЕЛЕННЯ. Середню кількість жителів на 1 км2 території відображає густота населення. Щоб визначити її, потрібно кількість населення поділити на площу території, на якій воно проживає. Отже, якщо кількість населення Землі приблизно 7 млрд осіб, а площа суходолу – 149 млн км2, то середня густота населення на нашій планеті становитиме майже 47 осіб на 1 км2.

Густота населення неоднакова на різних материках і в різних країнах. Це добре ілюструє карта (мал. 278). Так, у Європі й Азії вона майже вдвічі перевищує середню густоту населення світу, а в Африці, Північній і Південній Америці, навпаки, – вдвічі менша за світову. Найменша густота населення – в Австралії (2 особи на 1 км2). В Україні вона становить 73 особи на 1 км2.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ

– Кількість населення на Землі становить більш як 7 млрд осіб.

– Густота населення – це показник кількості жителів на 1 км2 території.

– Щоб обчислити густоту населення, потрібно кількість населення поділити на площу території, на якій воно проживає.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Яка нині кількість населення Землі?

2.Які причини впливають на зміну кількості населення?

3. Чому населення на Землі розміщується нерівномірно?

4. Як визначити густоту населення? Обчисліть густоту населення своєї області.

ПОПРАЦЮЙТЕ В ГРУПІ

Проаналізуйте карту густоти населення. З’ясуйте:

Група 1 – в яких районах земної кулі дуже велика густота населення; група 2 – в яких районах земної кулі найнижча густота населення; група 3 – зіставте середню густоту населення в Європі з густотою в Південно-Східній Азії і Африці.

Укажіть, які чинники впливають на таке розміщення населення.

ШУКАЙТЕ В ІНТЕРНЕТІ

Знайдіть в Інтернеті лічильник населення світу в реальному часі (ключові сло­ва: country meters, счетчик населения мира). Які показники зміни кількості населення відображено на сайті? Скільки дітей народилося у світі сьогодні? Оберіть у пропонованому списку країн Україну. Зіставте показники: скільки осіб народилося протягом цього року і скільки померло.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


КІЛЬКІСТЬ І РОЗМІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ - Географія