КИСЛОТИ ЯК ЕЛЕКТРОЛІТИ – ЕЛЕКТРОЛІТИ

Хімія – універсальний довідник

ЕЛЕКТРОЛІТИ

КИСЛОТИ ЯК ЕЛЕКТРОЛІТИ

Властивості кислот можуть бути поділені на три групи.

Перша група об’єднує загальні властивості кислот, зумовлені наявністю в їхніх розчинах іонів Гідрогену. Це – зміна забарвлення індикаторів, смак, взаємодія з металами, які стоять в ряді напруг металів лівіше Гідрогену, з основними оксидами, лугами, основами.

Наведемо відповідні скорочені іонні рівняння:

З металами КИСЛОТИ ЯК ЕЛЕКТРОЛІТИ   ЕЛЕКТРОЛІТИ

З основними оксидами КИСЛОТИ ЯК ЕЛЕКТРОЛІТИ   ЕЛЕКТРОЛІТИ

З

лугами КИСЛОТИ ЯК ЕЛЕКТРОЛІТИ   ЕЛЕКТРОЛІТИ

З нерозчинними основами КИСЛОТИ ЯК ЕЛЕКТРОЛІТИ   ЕЛЕКТРОЛІТИ

До другої групи можна віднести реакції, зумовлені властивостями кислотних залишків. Це – специфічні для кожної кислоти реакції. За ними кислоти можна розрізнити між собою. У багатьох таких реакціях утворюються малорозчинні, іноді забарвлені солі.

Наприклад, для сульфатної кислоти Н2SO4 – це реакції з розчинами сполук барію (гідроксидом, солями):

КИСЛОТИ ЯК ЕЛЕКТРОЛІТИ   ЕЛЕКТРОЛІТИ

Для хлоридної кислоти НСl – це реакції з розчинами солей аргентуму, наприклад АgNO3:

КИСЛОТИ ЯК ЕЛЕКТРОЛІТИ   ЕЛЕКТРОЛІТИ

Для карбонатної кислоти Н2СO3

– з розчинами сполук кальцію:

КИСЛОТИ ЯК ЕЛЕКТРОЛІТИ   ЕЛЕКТРОЛІТИ

Третю групу складають реакції, протікання яких зумовлено властивостями власне молекул кислот, такими, як сила кислоти, її розчинність у воді, міцність молекули, леткість. Наведемо приклади.

Сильна кислота витісняє слабшу з її солей:

КИСЛОТИ ЯК ЕЛЕКТРОЛІТИ   ЕЛЕКТРОЛІТИ

Реакція проходить тому, що утворюється слабкий електроліт Н3РO4.

Нелетка кислота витісняє летку:

КИСЛОТИ ЯК ЕЛЕКТРОЛІТИ   ЕЛЕКТРОЛІТИ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


КИСЛОТИ ЯК ЕЛЕКТРОЛІТИ – ЕЛЕКТРОЛІТИ - Довідник з хімії