КЛАС БАГАТОЩЕТИНКОВІ ЧЕРВИ – ТИП КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ

Біологія – універсальний довідник

ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ ТВАРИНИ

ТИП КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ

КЛАС БАГАТОЩЕТИНКОВІ ЧЕРВИ

Багатощетинкові – центральний клас кільчастих червів, який відрізняється найбільшим числом видів (близько 8 тис.). Це, переважно, морські вільноживучі тварини. Живуть здебільшого на дні, рідше у товщі води. Одні з них активно плавають і зариваються в мул (наприклад нереїди), інші, як піскожил, глибоко зариваються в пісок, а серпули (сидячі багатощетинкові) живуть у звивистих, або спіральних, вапнякових трубках.

Тіло

багатощетинкових червів складається з головного відділу, сегментованого тулуба і анальної лопаті. Голова утворена головною лопаттю і ротовим сегментом, який буває складним у результаті злиття 2-3 тулубових сегментів. На голові є очі (2-4), органи дотику – щупальця, органи нюху – нюхальні ямки, у деяких – органи рівноваги (статоцисти). На тулубових сегментах є парні бокові вирости з щетинками – параподії – примітивні кінцівки, за допомогою яких вони плавають, повзають або зариваються в грунт. Багатощетинкові в основному володіють шкірним диханням, однак у деяких видів, зокрема нереїд, є зябра –
особливі вирости шкіри.

Більшість багатощетинкових червів – роздільностатеві тварини. Запліднення яєць відбувається у воді. З яєць виходять вільноживучі личинки трохофори, які рухаються за допомогою війок. Після деякого періоду планктонного життя личинки перетворюються на дорослих червів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


КЛАС БАГАТОЩЕТИНКОВІ ЧЕРВИ – ТИП КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ - Довідник з біології