КЛАС ПАВУКОПОДІБНІ (ARACHNIDА) – ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ (ARTHROPODA) – ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)

Довідник з біології

ТВАРИНИ

ЦАРСТВО ТВАРИНИ

ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)

ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ (ARTHROPODA)

КЛАС ПАВУКОПОДІБНІ (ARACHNIDА)

Павукоподібні – одні з найстародавніших мешканців суші (відомі з верхнього силура). Поширені всюди. Це хижаки, паразити – кровососи і рослиноїдні. Представниками павукоподібних є скорпіони, сінокоси, павук – хрестовик, тарантули, кліщі тощо. Відомо близько 40 тис. видів.

Для павукоподібних характерний поділ тіла на головогруди і черевце (сегментоване у скорпіонів і не сегментоване у павуків). У кліщів відсутній поділ тіла на відділи. Ходильних кінцівок 4 па­ри. Очі прості. Вусиків немає. Органи дихання – трахеї або леге­ні. Різностатеві.

Тіло павукоподібних (довжина від 0,1 мм. до 17 см.) вкрите тонкою хітинізованою кутикулою, під якою розташовуються гі­подерма і базальна мембрана. Кутикула виконує захисну функ­цію. Головогруди несуть 6 пар членистих кінцівок. Дві пари видо­змінених кінцівок оточують ротовий отвір (рис. 69). Перша пара – хеліцери – мають на кінці кігті, в яких відкриваються протоки отруйних залоз; їх секрет має паралізуючу дію. Друга пара – педипальпи; вони утримують і повертають здобич. У скорпіонів педіпальпи мають вид клішень.

Функцію ходильних ніг виконують 4 пари кінцівок головог­рудей. Черевце дорослих павукоподібних позбавлене типових кі­нцівок. їх видозміною є павутинні бородавки, розташовані на кі­нці черевця.

Самі павутинні залози (в кількості до 1000) знаходяться в порожнині черевця. Вони виділяють клейку речовину, що витягу­ється, котра застигає на повітрі, утворюючи павутину. Для ловлі здобичі павук будує ловильну сітку. Комаху, що потрапила в паву­тину, він паралізує введенням секрету “отруйних” слинних залоз, який починає розщеплювання поживних речовин і приводить до “розрідження” їжі. Тільки після цього павук всмоктує напіврідку їжу, перетравлення якої закінчується у нього в організмі. Таким чином, травлення у павука можна назвати зовнішньо-внутрішнім. Функцію насоса при живленні виконує забезпечена сильними м’язами глотка. У середню кишку відкриваються протоки печінки, і в ній відбувається всмоктування перетравлених речовин. Неперетравлені залишки через задню кишку й анальний отвір виводяться назовні.

КЛАС ПАВУКОПОДІБНІ (ARACHNIDА)   ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ (ARTHROPODA)   ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)

Рис. 69. Схема будови павука-хрестовика: 1 – очі; 2 – отруйна залоза; 3 – кінцівки ротового апарату; 4 – мозок; 5 – рот; 6 – смоктальний шлунок; 7 – легеня; 8 – статева залоза; 9 – павутинні бородавки; 10 – серце.

Органи виділення – еволюційно знову виниклі мальпігієві трубочки, які відкриваються в травний канал на межі середньої і задньої кишок, і коксальні залози – видозмінені метанефридії, що відкриваються біля основи першої пари ходильних кінцівок.

Кровоносна система незамкнена. Серце розташовується на спинній стороні черевця у вигляді трубки над кишечником. У деяких дрібних кліщів серце відсутнє. З серця кров по судинах тече до голови. У передній частині вона виливається в проміжки між органами й прямує до заднього кінця тіла. На черевній сто­роні кров, що збагатилася киснем, збирається в судини й поверта­ється в серце. Кров павукоподібних містить дихальний пігмент – гемоціанін.

Дихальна система представлена парою легеневих мішків і трахейними трубочками. Трахеї відкриваються на черевці диха­льними отворами – стигмами.

Нервова система побудована за типом черевного нервового ланцюжка, в якому відбувається зменшення числа гангліїв за рахунок їх злиття. Метамірність нервового ланцюжка виражена у скорпіонів і не виражена у кліщів.

Органи зору – прості очі, розташовані на головогрудях (від 2 до 12). Чутливі волоски на педіпальпах сприймають коливання повітря; саме за ними павук дізнається про здобич, що потрапила в сітку. Розвинені також органи нюху й хімічного чуття.

Парні статеві залози розташовуються в черевці. Розмноження статеве. Запліднення внутрішнє. Самка набагато більша за самця – в цьому полягають ознаки статевого диморфізму. Восени, після запліднення, самка павука плете кокон і відкладає в нього яйця. Вони зимують в коконі, а весною з яєць виходять маленькі павуки (прямий розвиток). У скорпіонів спостерігається живородіння.

Окрім павуків у природі широко поширені кліщі.

Кліщі мають дрібні, деякі навіть мікроскопічні розміри (від 0,1 до 10 мм). Тіло у більшості видів не розчленоване і не сегментоване. Хітин шкірястий, легко розтяжний, але окремі ділянки його є ущільненими (щитки). Форма й характер розташування щитків має значення для систематики.

Усі кліщі мають шість пар кінцівок. Дві пари (хеліцери і педипальпи) перетворено на ротовий апарат, колюче – сисний або гризуче – сисний. Решта чотири пари (ходильні ноги) складається з декількох члеників (6-7), перший з яких (основний, таз або кок­са) зрощений із тілом.

Дихання здійснюється за допомогою трахей. Є одна пара стигм, розташованих або біля основи хеліцер, або біля основи ніг. Стигми знаходяться на невеликому щитку (перитрема).

Органи виділення представлені мальпігієвими судинами.

Травна система кровосисних форм дуже розгалужена, особ­ливо у самок.

Нервова система характеризується злиттям всіх гангліїв нер­вового ланцюжка й головного мозку в загальну масу. Органи чут­тя представлені в основному органами дотику та нюху. Очі мо­жуть бути відсутні.

Кліщі різностатеві. Статевий отвір розташовується між осно­вами тієї або іншої пари ніг. Самки відкладають велику кількість яєць.

Життєвий цикл. Розвиток на відміну від інших павукоподі­бних відбувається з метаморфозом, включаючи яйце, личинку, німфу й імаго (статевозріла форма). Личинка має три пари ніг і дихає через поверхню тіла. Після линяння вона перетворюється на німфу. Німфа має чотири пари ніг, дихає за допомогою трахей (з’являються стигми), але не має статевого отвору (рис. 70). Німфальних стадій може бути декілька. Німфа після линяння пере­творюється на імаго. Більшість кліщів, що мають медичне зна­чення, є кровосисними. Тваринами – годувальниками кліщів є сса­вці, птахи й рептилії.

КЛАС ПАВУКОПОДІБНІ (ARACHNIDА)   ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ (ARTHROPODA)   ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)

Рис. 70. Стадії розвитку кліщів (тайговий кліщ): а – личинка; б – німфа; в – імаго (самка із спинної сторони); г – імаго (самець із спинної сторони).

Розрізняють одно -, дво – і трьохазяйних кліщів. У однохазяйних всі стадії розвитку проходять на одному й тому самому хазяїні. При двохазяйному типу розвитку личинка та німфа живлять­ся на одному хазяїні, а імагінальна форма – на іншому. У трьохазяйних кліщів (тайговий кліщ) кожна стадія шукає собі нового хазяїна. В останньому випадку розвиток може розтягуватися на тривалий термін, наприклад, у тайгового кліща до 5 років.

Разом із кров’ю хазяїна в організм кліща проникають збуд­ники різних захворювань, які при переході на іншого годуваль­ника можуть передаватися йому, що сприяє циркуляції збудників захворювань. Термін життя кліщів досить тривалий – від 6 міс. до 20-25 років.

Велике значення з погляду паразитології має здібність кліщів до трансоваріальної передачі збудників захворювань подальшим поколінням, що різко збільшує тривалість існування природного вогнища хвороби і має важливе епідеміологічне значення.

Найбільше значення з погляду медицини мають кліщі сімей­ства іксодових і аргазових, а також коростяний кліщ сімейства акариформних.

Значення павукоподібних. Павуки, харчуючись комахами, знищують велике число шкідників. Самі вони є їжею дрібних сса­вців, птахів, ящірок. Небезпеку для людини представляють от­руйні павуки (каракурт, тарантул). Кліщі – паразити рослин – знижують врожайність бавовнику, зернових. Коморний кліщ ви­кликає загибель насіння зернових, робить муку непридатною для використовування в їжу. Коростяний кліщ поселяється в шкірі людини й викликає хворобу коросту. Попередити це захворюван­ня можна утриманням у чистоті предметів домашнього побуту, дотриманням гігієнічних правил. Важкі захворювання можуть передавати людині при кровоссанні тайгові та селищні кліщі. Це різні види енцефаліту, кліщові тифи. Роль кліщів у передачі лю­дині енцефаліту була відкрита й вивчена Є. Н. Павловським і JI. О. Зільбером. Тайгові кліщі мешкають у великих лісових ма­сивах. Заходами захисту від них може бути спеціальний одяг. Для попередження зараження енцефалітом людині роблять щеп­лення.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

КЛАС ПАВУКОПОДІБНІ (ARACHNIDА) – ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ (ARTHROPODA) – ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA) - Довідник з біології