Класифікація цілей державного управління

Державне управління

Класифікація цілей державного управління. Упорядкування цілей державного управління за певними ознаками, критеріями. Серед різновидів цілей державного управління можна виділити наступні: суспільно-політичні, що охоплюють комплексний, цілісний, збалансований і якісний розвиток суспільства; соціальні, що відображають вплив суспільно-політичних цілей на соціальну структуру суспільства, взаємовідносини її елементів, стан і рівень соціального життя людей; духовні, пов’язані в одному аспекті із сприйняттям духовних

(культурних) цінностей, якими керується суспільство, а в іншому – із введенням духовного потенціалу суспільства в реалізацію суспільно-політичних і соціальних цілей; економічні, що характеризують і затверджують систему економічних відносин, що забезпечують матеріальну основу реалізації суспільно-політичних та інших цілей; організаційні, що спрямовані на вирішення організаційних проблем у суб’єктові та об’єктах державного управління – побудова відповідних функціональних і організаційних структур; інформаційні, що ведуть до забезпечення накреслених цілей необхідною, достовірною та адекватною інформацією.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Класифікація цілей державного управління - Державне управління