Класифікація галузей народного господарства

Класифікація галузей народного господарства – систематизований поділ видів діяльності на відповідні сфери та галузі економіки залежно від умов виробництва, суспільного поділу праці і характеру отриманих результатів. Розрізняють передусім сфери матеріального і нематеріального виробництва. До першої належать усі види діяльності, пов’язані зі створенням матеріальних благ у матеріально-речовій формі, та надання матеріальних послуг. До другої – види діяльності, в процесі яких матеріальні блага не створюються, а нематеріальні блага існують у формі послуг. У межах кожної з цих сфер виділяють галузі народного господарства.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Класифікація галузей народного господарства - Економічний словник