Класифікація окисно-відновних реакцій – ОКИСНО-ВІДНОВНІ РЕАКЦІЇ. ЕЛЕКТРОЛІЗ

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Частина І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

Розділ 7. ОКИСНО-ВІДНОВНІ РЕАКЦІЇ. ЕЛЕКТРОЛІЗ

§ 7.5. Класифікація окисно-відновних реакцій

Звичайно розрізняють три типи окисно-відновних реакцій: міжмолекулярні, внутрішньомолекулярні і реакції диспропорціонування.

До міжмолекулярних належать реакції, у яких окисник і відновник входять до складу різних речовин. Розглянуті в §7.3

І 7.4 реакції належать до цього типу. Сюди також слід віднести і реакції між різними речовинами, в яких атоми

одного і того самого елемента мають різні ступені окиснення:

-2 +4 0

2H2S + H2SO3 = 3S + ЗН2О;

-1 +5 0

5НСl + НСlO3 = 5Сl2 + ЗН2О.

До внутрішньомолекулярних належать такі реакції, в яких окисник і відновник входять до складу однієї і тієї самої ре човини. У цьому випадку атом з більшим позитивним ступенем окиснення окиснює атом з меншим ступенем окиснення. Такими реакціями є реакції термічного розкладу. Наприклад:

+5 -2 +3 0

2NaNO3 = 2NaNO2 + О2;

+5 -2 -1 0

2КСlO2 = 2КСl + 3О2;

-З +6 0 +3

(NH4)2Cr2O7 = N2+ Сr2O3, + 4Н2О.

Сюди також слід віднести і розклад речовин, у яких атоми одного й того самого елемента мають різні ступені окиснення:

-3

+3 0

NH4NO2 = N2 + 2Н2O;

-З +5 +1

NH4NO3 = N2O + 2Н2O.

Перебіг реакцій диспропорціонування1 супроводжується одночасним збільшенням і зменшенням ступеня окиснення атомів одного і того самого елемента. При цьому вихідна речовина утворює сполуки, одна з яких містить атоми з вищим, а друга – з нижчим ступенем окиснення. Очевидно, ці реакції можливі для речовин, що містять атоми з проміжними ступенями окиснення. Прикладом може бути перетворення манганату калію К2МnО4, у якому манган має проміжний ступінь окиснення +6 (у прикладі між +7 і +4). Розчин цієї солі має красивий темно-зелений колір (колір іона МnО2-4), однак колір розчину перетворюється на бурий. Це випадає осад МnO-4 й утворюється іон МnO-4. Відбувається реакція:

+6 +7 +4

3K2MnO4 + 2Н2O = 2КМnO4 + МnО2 + 4КOН;

Класифікація окисно відновних реакцій   ОКИСНО ВІДНОВНІ РЕАКЦІЇ. ЕЛЕКТРОЛІЗ

1 Диспропорція – відсутність пропорційності, несумірність.

До реакцій диспропорціонування належать і такі реакції, що часто трапляються:

+3 +5 +2

3HNO2 = HNO3 + 2NO + Н2O;

0 +1 – 1

Сl2 + Н2О -> HClO + НСl.

Раніше реакції диспропорціонування називали реакціями самоокиснення – самовідновлення, тепер ця назва майже не застосовується.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Класифікація окисно-відновних реакцій – ОКИСНО-ВІДНОВНІ РЕАКЦІЇ. ЕЛЕКТРОЛІЗ - Довідник з хімії