Класифікація оксидів – ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА І

ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Класифікація оксидів

Кислотні оксиди

Оксиди можна назвати родоначальниками деяких інших класів сполук. Залежно від елемента, який утворює оксид, з них можуть утворюватися кислоти або основи. За цим принципом оксиди поділяють на три групи: кислотні, основні та несолетворні.

Усі кислотні оксиди, за винятком силіцій оксиду SiO2, реагують із водою. Продукти реакції також виявляють кислотні властивості і є кислотами:

src="/files1/image425_3.jpg" class=""/>

Оксиди, яким відповідають кислоти, називають кислотними оксидами.

Більшість кислотних оксидів – це оксиди неметалічних елементів. Але кислотні оксиди здатні утворювати й металічні елементи, якщо ці елементи можуть виявляти дуже високі валентності, вищі, аніж 4. Так, до кислотних оксидів належать СrO3, Мn2O7.

Кислотні оксиди ще називають ангідридами кислот. Слово “ангідрид” буквально означає безводнена кислота (від ан – “без” та грец. гідор – “вода”). Слова “ангідрид” та “кислотний оксид” – синоніми. Кожній оксигеновмісній кислоті відповідає

кислотний оксид.

Кислоти й відповідні ангідриди

Кислоти

Кислотний оксид (ангідрид)

Кислота

Кислотний оксид (ангідрид)

H2SiO3

SiO2

HClO4

Cl2O7

H2SO4

SO3

Н2СrO4

СrO3

H3PO4

P2O5

НМnO4

Мn2O7

Основні оксиди

Оксиди, яким відповідають основи, називають основними оксидами.

До основних оксидів належать оксиди металічних елементів. Це, як правило, оксиди одно-, дво – і тривалентних металів.

Більшість основних оксидів з водою не взаємодіють. У реакцію з водою вступають лише ті оксиди, яким відповідають луги:

Класифікація оксидів   ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Основні оксиди й відповідні основи

Основні оксиди

Відношення до води

Основи

Na2O

Взаємодіють із водою

NaOH

K2O

КОН

SrO

Sr(OH)2

ВаО

Ва(ОН)2

Ag2O

Не взаємодіють із водою

AgOH

CuO

Cu(OH)2

Fe2O3

Fe(OH)3

Несолетворні оксиди

Відомі оксиди, яким не відповідає ані кислота, ані основа, їх називають несолетворними. До них належать карбон(ІІ) оксид СО, нітроген(ІІ) оксид NO, нітроген(I) оксид N2O та деякі інші. Вони являють собою гази, малорозчинні у воді, і не вступають із нею в хімічні реакції. Усі інші оксиди (кислотні й основні) називають солетворними.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Класифікація оксидів – ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК - Довідник з хімії
« 
 »